Visszaható Igék

Reflexive Verben (Visszaható igék)

 

Visszaható névmások (reflexive Pronomen)

 

  Akkusativ Dativ
ich erhole mich verbitte es mir
du erholst dich verbittest es dir
er/sie/es erholt sich verbittet es sich
wir erholen uns verbitten es uns
ihr erholt euch verbittet es euch
sie erholen sich verbitten es sich

 

 

A német "sich"-es igék (reflexive Verben) ragozásakor az alany mellett a visszaható névmás is szerepel a szerkezetben. A visszaható névmás az ige vonzatától függően tárgy esetben (Akkusativ) vagy részes esetben (Dativ) állhat.

 

 

 

Csak "sich"-el használható igék (echte reflexive Verben)

 

A csak "sich"-el használható igék esetén a visszaható névmás kötelező eleme a szerkezetnek, nélküle nincs értelme az igének. A visszaható névmás nem helyettesíthető főnévvel. A sich-es igék az összetett múlt időket a haben segédigével képzik.

 

Sie beeilte sich mit ihrer Arbeit.

Sie haben sich gut erholt.

Tárgyeset/Akkusativ
 
 
 
Ich wasche mich.
(Én) mosakszom.
Du wäschst dich.
(Te) mosakszol.
Er/sie/es wäscht sich.
(Ő) mosakszik.
Wir waschen uns.
(Mi) mosakszunk.
Ihr wascht euch.
(Ti) mosakodtok.
Sie waschen sich.
(Ők) mosakodnak.
Sie waschen sich.
(Ön) mosakszik./(Önök) mosakodnak.
 
 
Ich kämme mich.
Fésülködöm.
Du kämmst dich.
Fésülködsz.
Er/sie/es kämmt sich.
Fésülködik.
Wir kämmen uns.
Fésülködünk.
Ihr kämmt euch.
Fésülködtök.
Sie kämmen sich.
Fésülködnek.
Sie kämmen sich.
(Ön) fésülködik/(Önök) fésülködnek.
 
 
Részes eset/Dativ
 
 
 
Ich wasche mir die Haare.
Mosom a hajamat.
Du wäschst dich die Haare.
Mosod a hajadat.
Er/sie/es wäscht sich die Haare.
Mossa a haját.
Wir waschen uns die Haare.
Mossuk a hajunkat.
Ihr wascht euch die Haare.
Mossátok a hajatokat.
Sie waschen sich die Haare.
Mossák a hajukat.
Sie waschen sich die Haare.
(Ön) mossa a haját./(Önök) mossák a hajukat.
 
 
Ich kämme mir die Haare.
Megfésülöm a hajamat.
Du kämmst dir die Haare.
Megfésülöd a hajadat.
Er/sie/es kämmt sich die Haare.
Megfésüli a haját.
Wir kämmen uns die Haare.
Megfésüljük a hajunkat.
Ihr kämmt euch die Haare.
Megfésülitek a hajatokat.
Sie kämmen sich die Haare.
Megfésülik a hajukat.
Sie kämmen sich die Haare.
(Ön) megfésüli a haját./(Önök) megfésülik a hajukat.

Nézzünk most egy listát a valódi visszaható igékről!sich auf den Weg machen
Morgen mache ich mich endlich auf den Weg.
Holnap végre útra kelek.
sich auf|regen über + Akk
Über die Ungerechtigkeit rege ich mich immer auf.
Az igazságtalanságon mindig felizgatom magam.
sich aus|kennen
Ich kenne mich hier gut aus.
Itt jól kiismerem magam.
sich aus|ruhen
Im Sommer will ich mich ausruhen.
Nyáron ki akarom pihenni magam.
sich bedanken für + Akk
Ich bedanke mich für die Hilfe.
Köszönetet mondok a segítségért.
sich beeilen
Ich beeile mich morgens immer.
Reggel mindig sietek.
sich beschweren über + AKK
Ich beschwere mich über die schlechte Verpflegung.
Panaszt teszek a rossz ellátásra.
sich bewerben um + Akk
Ich bewerbe mich um diese Stelle.
Erre az állásra pályázom.
sich bücken
Bücke dich!
Hajolj meg!
sich entschließen
Ich habe mich endgültig entschlossen.
Végérvényesen elhatároztam magam.
sich entschuldigen für + Akk
Ich will mich für diesen Fehler entschuldigen.
Szeretnék emiatt a hiba miatt bocsánatot kérni.
sich erholen
Auf Urlaub kannst du dich erholen.
Nyaraláskor kipihenheted magad.
sich erkälten
Ich habe mich gestern erkältet.
Tegnap megfáztam.
sich erkundigen nach + Akk
Ich möchte mich nach Herrn Knoll erkundigen.
Knoll Úr iránt szeretnék érdeklődni.
sich freuen auf / über + Akk
Ich freue mich über das gute Ergebnis.
Örülök a jó eredménynek.
sich fürchten vor + Dat
Ich fürchte mich vor schlechten Nachrichten.
Rettegek a rossz hírektől.
sich interessieren für +Akk
Ich interessiere mich für die Astronautik.
Érdeklődöm az űrhajózás iránt.
sich irren
Ich möchte mich nicht mehr irren.
Nem szeretnék többet tévedni.
sich konzentrieren auf + Akk
Konzentriere dich auf deine Vorlesung.
Koncentrálj az előadásodra.
sich kümmern um + Akk
Ich kümmere mich um meine alte Tante.
Törődöm az idős nagynénimmel.
sich schämen für + Akk
Ich schäme mich für diese Aussage.
Szégyellem magam emiatt a kijelentés miatt.
sich sehnen nach + Dat
Ich sehne mich nach ein neues Auto.
Vágyom egy új autóra.
sich um|sehen in + Dat
Ich sehe mich in der Stadt um.
Szétnézek a városban.
sich verbeugen vor + Dat
Ich verbeuge mich vor deiner Wille.
Meghajolok az akaratod előtt.
sich verirren
In München habe ich mich verirrt.
Münchenben eltévedtem.
sich weigern
Ich weigere mich hier zu essen.
Vonakodom attól, hogy itt egyek.
sich wundern über + Akk
Wundere dich nicht darüber!
Ezen ne csodálkozz!


von: Szabó Orsi