UND - WENN Kötőszavak

Kötőszavak

 

 

 

Egyenes szórenddel állók:

 

und és

 

denn mert

 

sondern hanem

 

oder vagy

 

entweder.., oder vagy...,vagy

 

allein csakhogy, azonban

 

aber de, azonban

 

doch de, mégis

 

nämlich ugyanis

Példák:

 

 

und - és: Er ging in den Keller und holte eine Flasche Bier.

sondern - hanem: Ich möchte heute nicht ins Kino gehen, sondern ich bleibe lieber zu Hause.

oder - vagy: Sie ist jetzt noch im Büro, oder sie ist schon unterwegs.

denn - mert: Ich besuche dich heute nicht, denn ich muss länger arbeiten.

aber - de: Ich mag diesen Film sehr, aber ich habe jetzt keine Lust ins Kino zu gehen.

 

 

Fordított szórenddel állók:

 

also tehát

 

dann azután

 

darum ezért, azért

 

dennoch mégis

 

deshalb ezért, azért

 

folglich következésképpen

 

inzwischen közben

 

sonst különben

 

trotzdem ennek ellenére, mégis

 

Példák:

 

darum, deshalb, deswegen, daher - ezért: Ich habe Zahnschmerzen, deshalb muss ich dringend zum Zahnarzt.

trotzdem, dennoch, allerdings - ennek ellenére: Er hat schreckliche Zahnschmerzen, trotzdem geht er nicht zum Zahnarzt.

folglich, also, so - ennek következtében, tehát, így: Er ging nicht zum Zahnarzt, folglich musste ihm ein Zahn gezogen werden.

dann, danach, daraufhin - akkor, aztán, arra fel: Er hatte schon Fieber, dann ging er endlich zum Arzt.

einerseits, andererseits - másrészt: Einerseits kann ich ihn verstehen, andererseits halte ich ihn für einen Angsthasen, weil er sich noch immer vor dem Zahnarzt fürchtet.

sonst - különben: Er hatte bestimmt große Angst, sonst wäre er schon längst zum Zahnarzt gegangen

 

 

Alárendelő kötőszavak  "KATI" szórenddel állók:

 Az alárendelő mellékmondatokban az állítmány ragozott része kerül a mondat végére.
KATÁ(r) szórend: Kötőszó - Alany - Többi mondatrész - Állítmány

 

wenn ha

 

als amikor

 

anstatt dass ahelyett, hogy

 

statt dass ahelyett, hogy

 

bevor mielőtt

 

bis míg, amíg

 

da mivel, mert

 

damit azért, hogy

 

dass hogy

 

ehe mielőtt, azelőtt, hogy, amíg, ameddig

 

falls ha, amennyiben, feltéve

 

indes mialatt, miközben

 

indem mialatt, miközben, azáltal, hogy

 

nachdem miután

 

ob hogy-e, vajon

obgleich/obwohl noha, bár, habár, jóllehet

 

seit/seitdem mióta, azóta, hogy

 

sobald mihelyt, amint, ahogy

 

solange addig...amíg, ameddig

 

sooft ahányszor csak, valahányszor

 

soviel amennyire, ahogyan

 

sowenig bármilyen/ bármenyire kevés

 

soweit amennyiben, ahogyan

 

während mialatt, miközben

 

weil mert

Példák:

Ich habe gehört, dass du nach Melk fährst. - Hallottam, hogy...
Ich habe gehört, dass du nach Melk fahren wirst.

Ich nehme an, dass sie recht hat. - Feltételezem, hogy...
Ich weiss nicht, ob meine Schwester kommt. - Nem tudom, hogy / vajon .-e.
Ich hoffe, dass du bald wieder kommst. - Remélem, hogy...
Es freut mich, dass ihr im Sommer nach Ungarn fahren werdet. - Örülök, hogy...
Ich freue mich (darüber), dass du Lehrerin wirst. - Örülök, hogy...
Ich möchte (gern) wissen, ob meine Mutter heute Abend wirklich kommt. - Szeretném tudni, hogy / vajon ...-e..

Ich weiss nicht, wie du heisst.  Nem tudom, hogy....
Ich habe nicht verstanden, wohin du fährst. Nem értettem, hogy..
Ich möchte wissen, wann meiner Zug abfährt. Tudni szeretném, hogy