Tőszámnevek

 

1 eins 11 elf 30 dreißig
2 zwei 12 zwölf 40 vierzig
3 drei 13 dreizehn 50 fünfzig
4 vier 14 vierzehn 60 sechzig
5 fünf 15 fünfzehn 70 siebzig
6 sechs 16 sechzehn 80 achtzig
7 sieben 17 siebzehn 90 neunzig
8 acht 18 achtzehn 100 (ein)hundert
9 neun 19 neunzehn 600 sechshundert
10 zehn 20 zwanzig 700 siebenhundert


1000 (ein)tausend 4000 viertausend 10 000 zehntausend 100 000 hunderttausend


1 000 000 eine Million 3 000 000 drei Millionen 1 00 000 000 hundert Millionen

 

Sorszámnevek

 

1. erste 11. elfte 30. dreißigste
2. zweite 12. zwölfte 40. vierzigste
3. dritte 13. dreizehnte 50. fünfzigste
4. vierte 14. vierzehnte 60. sechzigste
5. fünfte 15. fünfzehnte 70. siebzigste
6. sechste 16. sechzehnte 80. achtzigste
7. siebente / siebte 17. siebzehnte 90. neunzigste
8. achte 18. achtzehnte 100. hundertste
9. neunte 19. neunzehnte 1000. tausendste
10. zehnte 20. zwanzigste 1 000 000. millionste

19 alatt -te, 20-tól felfelé -ste képzővel képezzük a tőszámnévből a sorszámnevet.

Rendhagyó az 1. (erste), a 3. (dritte), és a 8. (achte). Ez utóbbi egyetlen t-vel írandó

Számok 1 -30

Számok 20-99

Számok 100-999