Német -Magyar gyorstanuló szótár

Német –magyar gyorstanuló

 

szótár

 


Szótárunkat megtalálhatja az alábbi honlapon:

 

www.nemetszotarak.jimdo.com

e Influenza,-,    influnza


e Infusion    infúzió


e Information -, -en    információ, tájékoztatás


e Inhalation,-, -en,    inhalálás


e Injektion -, -en    injekció


s Inkasso, -s, -s,/si    inkasszó


inkognito    inkognitó, rangrejtve


e Inspektion -, -en    inspekció, felügyelet


r Inspektor-s, -en    inspektor, felügyelő


inspirien,-te, h.    inspirál


e Installation, -, -en    installáció, beszerelés, berendezés


e Instruktion -, -en    instrukció, utasítás


instruktív    instruktív, tanulságos


s Insulin, -s,     inzulin


r insult    inzultus, sértés, bántalmazás

e Intarsia, -, -i/en    intarzia, berakás


e Integration, -, -e,    integráció


e Integrität -,     integritás, épség


r Intellekt –(e)s, -e    intellektus, értelem


intellektuell    intellektuális, értelmi?????????


intelligent    intelligens, értelmes?????????


e Intensität -, -en    intenzitás


intensiv    intenzív


e Interferenz, -, -en,    interferencia


international    internacionális, nemuzetközi


internieren h.    internál


interpellieren h.    interpellál


e Intervall,-s, -e,    intervallum


e Intervention -, -en    intervenció


s Interview –(e)s, -s    interjú


intim    intim, meghitt


intrigant    intrikus, cselszövő

e Intrige -, -n    intrika


e Intonation, -, -en    intonáció


r Intrigant –en, -en    intrikus,


e Intuition, -, -en,    intuíció


e Invasion -, -en    invázió


investieren h.     invesztál, beruház


e Invitation -, -en    invitálás, meghívás


s Ion, -s –en    ion


e Inzidenz -, -en    incildens


e Ironie -, i/en    irónia


isolieren h.    izolál, ( el) szigetel


J


ja    ja, igen sőt


eJacke -, -n    dzseki, kabát


r Jam –s, -s    dzsem, lekvár


r Januar, -(s), -e,,    január


r Jargon, -s, -s,    zsargon, tovajnyelv

r Jeep, -s, -s,    dzsip,


s Jod, -(e)S    jód


r Jurnalist     zsurnalista, újságíró,


r Jude –n, -n    zsidó

e Jury -, -s,    zsüri


just    juszt, csak azért is!


K


s Kabarett –(e)s, -e    kabaré


s Kabinet –(e)s, -e    kabinet, kormány


r Kader-s, -,    káder


s Kaffe, -s, -(s)    kávé


r Kaffee, –s, -s    kávéház


r Kalender, –s, -,    kalendárium, naptár


e Kalorie, -, -i/en    kalória


kalkulieren h.    kalkulál


e Kaligraphie    kalligráfia, szépírás


e Kalorie, -, i/en,     kalória


s Kalzium, -s,    kalcium


e Kamera, -, -s,    kamera, fényképezőgép


r Kämpfer, -s, -,    kámfor


r Kanal –s, -ä-e,    kanális, csatorna


r Kandidat, –en, -en,    kandidátus, (tag)jelölt


kandieren h.    kandíroz


e Kantine, -, -n    kantin


e Kanne, -, -n,     kanna


r Kanzler, –s, -,    kancellár


r Kapaun, –s, -e,    kappan


e Kapazität, -, -en,    kapacitás


kapieren h.    kapisgál
e Karamelle, -, -n    karamella


r Karabiner, –s, -,    karabiner, karabély


s Karbon,-s,    karbon


karätig    karátos


kardinál    kardinális, fő, alap-,sark-


r Karfiol, -s, -e,    karfiol, kelvirág


e Karosserie, -, -i/en,    karosszéria


e Karte ,-, -n,    karta, kártya


e Kartei, –, -en,    kartoték


r Karton, –s, -s,    karton, doboz


e Kaserne, -, -n,    laktanya


e Kasse, -, -n,    kassza, pénztár


e Kassette, -, -n,    kazetta,


r Kaste, -, -n,    kaszt


s Kastell, –s, -e,    kastély

katastral    kataszteri


katastrophal    katasztrofális


e Katastrophe, -, -n,    katasztrófa


kategorisch    kategorikus


r- Katheder, –s, -,    katedra


e Kathedrale, -, -n,    székesegyház


katholisch    katolikus


r Kavalier, –s, -e,    gavallér


keck    kekk,hetyke, szemtelen


r Keks, -(e)s, -(e),    keksz


r Kelch –(e)s, -e,    kehely


keramisch    keramiai


s Kilo –s, -(s),    kiló


s v. r Kipfel-s, -,    kifli


r Kitt –(e)s, -e,    gitt


klappen h.    klappol, egyezik, sikerül


r Klassiker, –s, -,    klasszikus

klassisch    klasszikus


s Klavier, –s, -e,    (klaviatúra), zongora


r Klient, –en, -en,    kliens, ügyfél


s Klima, –s, -s,    klíma, éghajlat


klimatisch    klimatikus, éghajlati


klimpern h.    kalimpál, csörömpöl


e Klinik, -, -en,    klinika


e Klinke, -, -n,    kilincs


s Kloster, –s, -ö-,    kolostor


r Klub, -s, -s,    klub


r Klumpen, -s, -,    klumpa, fapapucs


r Koffer, –s, -,    koffer


r Kohlrabi, –(s), -(s),    karalábé


r Kolibri, -s, -s    kolibri


s Kolleg, –s, -i/en,    kollégium


r Kollege, –n, -n,    kolléga, kartárs


e Kollektion, -, -en    kollekció

s Kollektív, –s, -,    kollektíva???????????


S Kollokquium, -s, -i/en    kollokvium


e Kolonie, -, i/en,    kolonia, gyarmat,település


r Koloss, kolosses,     kolosszus,


kolossal    kolosszus, óriási


s Koma, -s, -s/-ta    kóma


e Komik, -,     komikum


komisch    komikus, furcsa


s Kommando, –s, -s,    kommandó, különítmény,     parancsnokság


kommentieren h.    kommentál


r Kommunismus, -,    kommunizmus


r Komödiant, –en, -en,    komédiás


e Kompanie, -, -n,    kompánia, társaság


komplizieren h.    komplikál


r Komplex, -es, -e    komplexum, összesség


komponieren h.    komponál


r Komponist, –en, -en,    zeneszerző
kompromittieren, -te, h.    kompromittál


e Kondition, -, -en,    kondíció, feltétel


s Konfektion, -, -en,    konfekció


e Konferenz, -, -en,    konferencia


r Konflikt, -(e)s, -s,    konfliktus


e Konfrontation, -, -en,    konfronáció, szembesítés


r Kongreß, -esses, -esse,    kongresszus


r Konkurrenz,-, -en,    konkurrencia, verseny


e Konjugation -, -en,    konjugáció, (nyelvt) igeragozás


e Konserve, -, -n,    konzerv


e Konstiution, -, -en,    konstitúció, alkotmány


konstruktiv    konstrukciós, szerkezeti


konstruieren h.    konstruál, szerkeszt


r Konsul, –s, -n,    konzul


s Konsulat –(e)s, -e    konzulátus


r Kontakt, –(e)s, -e,    kontaktus


s Kontigent, –(e)s, -e,    kontingens, hozzájárusás,részesedés


s Konto, –s    kontó, számla


e Kontrolle, -, -n,    ellenőrzés


konvernieren h.    konverniál, megfelel


konzentrieren h.    koncentrál


s Kozept, –(e)s, -e,    koncepció, fogalmazvány


s Konzert, -(e)s, -e,    koncert


e Konzession, -, -es,    koncesszió,engedély


e Kopie, -, -n,    kópia, másolat


kopieren h.    kopíroz, másol


s Kopiserpapier, –s, -e,    kopírpapír, másolópapír


korrigieren h.    korrilgál


e Kost, -,    koszt, ellátás


e Kosmetik, -,    kozmetika


kosten h.    kóstál, kerül(vmennyibe)


s Kostüm, –s,-.e,    kosztüm, jelmez


r Krach, -(e)s, -e/-s,    krah,csőd


e Kreatur, -, -en,    kreáció, teremtmény
e Kredenz, -, -en,    kredenc, tálalószekrény


e Krem-, -s,    krém


r Kredit, -(e)s, -e    kredit, hitel


e Krise ,–, -n,    krízis, válság


r Kristall, –s, -e,    kristály


Kriterium, -s, -ri/en    kritérium


e Kritik, -, -en,    kritika, bírálat


kritzeln h.    „skicc”??????,firkál, kapar


e Krone, -, -n,     korona


r Kuckuck, –(e)s, -e,    kakukk


r Kukuruz, –(e)s, -e,    kukorica


r Kuli, -s, -s,    kuli


e Kulisse -, -n,    kulissza, színfal


r Kult, –(e)s, -e,    kultusz, vallásgyakorlat


kultivieren h.    kultivál, művel


e Kultur, -, -en,    kultúra, műveltség, földművelés


kulturell    ku,lturális

e Kundcsaft, -, -en    kuncsaft,vevőkör


e Kunst, -, -ü-e,    kunszt, művészet, (mesteri)tudás,
tudomány


s Kupee, -s, -s    kupé, fülke


e Kuppel, -, -n    kupola


e Kupplung, -, -en    kuplung, kapcsoló

e Kur, -, -en,    (gyógy)kúra,


e Kurbel, -, -n,    kurbli, fogantyú, forgatókar


r Kurs, –es, -es, -e,    kurzus, tanfolyam


r Kümmel,–s,    kömény


L


labil    labilis, ingatag


s Labor, -(e)s, -s/-e,    labor(atórium)


s Labirinth, -(e)s, -e,    labirintus, útvesztő


lackieren h.    lakkoz


e- Lade -, -en    láda, szekrény


s- Lager –s, -,    láger, tábor


r- Laie –n, -n    laikus, világi

r- Lakai –en, -en    lakáj


s Lama, -s, -s    láma


e- Lampe -, -n    lámpa


landen h.    landol, partra száll, (repülő) leszáll


e- Lanze -, -n    lándzsa


e- Larve –, -n    lárva, álarc


s- Laub –(e)s, -e    lomb


e- Lauge –, -n    lúg


e Lava, -, -ven,    láva


r/s Lavendel –s, -,    levendula


lavieren h.    lavíroz


e- Lawine -, -n    lavina


r- Lärm –(e)s,     lárma


lärmen h.    lármázik


s-Leck –(e)s, -e    lék


legalisieren h.    legalizál, törvényesít


r-Lein –(e)s. –e    len

e- Leiter -, -n    létra


e Legende, -, -n,    legenda


legitim    legitim, jogszerű, törvényes


r Lein,-(e)s, -e,    len


e- Lektion –n , -en    lecke


e Lethargia, -,    letargia


s- Lexikon, -s    lexikon, szótár


r Liebling, -s, -e    libling, kedvec, kedves


likquidiren h.    likvidál, leszámol


lila    lila (színű)


e Lili/e, -, -n,    liliom


e-Linse -, -n    lencse


e- Liste -, -n    lista, jegyzék


s Liter, -s, -,    liter


e Literatur, -, -en    irodalom


e- Lizenz -, -en    licencia, engedély


lizitieren h.    licitál, ráígér

e- Logik    logikai


lokal    lokális, helybeli


s Lokal –(e)s, -e,    lokál, kocsma


e- Lokomotive -, -n    lokomotív, mozdony


r Luftballon,     luftbalon, léggömb


r Lump –(e)s, -en    lump,korhely, gazember


r Luxus -,    luxus


e Lucerne -, -n    lucerna


e Lyrik, -,    líra(i költészet)


M


machen, h.    mahinál, tesz, csinál, cselekszik


s Magazin, –s, -e    magazin, képes folyóirat, raktár


e Magie, -,    mágia


r Magnet ,- (e)s, -e    mágnes


r- Mai, (e)s, -e    május


e Malven, -, -n    mályva


e Mandarine, -, n    mandarin (növ)

s Mandat,-(e)s, -e    mandátum, megbízás


e Mandel, -, -n    mandula


e Mangel, -, -ё-n    mángorló


e Manie, -, -i/en,     mánia


manifesztieren h.    manifesztál, kinyilvánít, kinyilatkoztat


maniküren h.    manikűröz


manövieren h.    manőverez, műveletez


manuel    manuális, kézi


eMappe, -, -n    mappa, irattartó


e Margarine,, -,    margarin


e Marionett, -, -n    marionett báb


e Mark,- -, -,????????    márka (pénz)


r Marsch, -(e)s, -ä-e    mars, induló (zene), menetelés


r Marschall, -s, -ä-e    tábornagy


marschieren i.    masíroz, menetel


e Masche, -, -n    masni, szalag


e Maschine, -, -n    masina, gép

r Maschinist, -en, -en    masiniszta, gépész


e Maske, -, -n    maszk, álarc


r Maskenball, -(e)s, -ä-e,    maszkabál, álarcosbál


maskieren h.    (ki) maszkíroz, álcáz


e, Massage, -, -n    masszázs, gyúrás


e Masse, -, -n     massza


massiv    masszív, tömör


s Material, -s –i/en,    anyag


materialistisch    materialista


e Materi/e, -, -n    matéria, anyag


e Mathematik, -,    matematika


e Matratze, -,-n    matrac


e Matrone, -, -n    matrona


r Matrose, -n, -n    matróz


matt    matt, fakó, tompa, bágyadt, lankadt


r Märtyrer, -s, -,    mártír. vértanú


r Mäzen, -, -e     mecénás, pártfogó

s Medium, -s, -i/en    médium, közeg


e Mechanik, -, -en    mechanika, mechanizmus, gépészet


meckern h.    mekeg


e Medaille, -, -n    medál, érem


e Medizin, -, -en    medicina, orvosság


r Mediziner, –s    medikus, orvostanhallgató


r Meister, -s, -,    mester, bajnok (sport)


e Melodie, -, -i/en    melódia, dallam


melodiös    dallamos


e Menükarte    étlap, (menü lap),


s Metall, –s, -e    metál, fém


s/ r Meter    méter


e Meteorologie, -,    meteorológia


e Methode, -, -n     metódus, módszer


miauen h.    miau, nyávog


s Microphon, -s, -e    mikrofon


e Milliarde, -, -n    milliárd

e Million, -, -en    millió


e Minute, -, -en    minuta, perc


e Mimik, -, -en    mimika, arcjáték


mimisch    mimikai


e Mimose, -, -n    mimóza


e Miniatur, -, -en    miniatűr (festmény)


minimal    minimális


r Minister, –s, -,    miniszlter


s Ministerium, -s,/en    minisztérium


e Minute , -, -n    minuta, perc


r Mischmasch, -es, -e    mismás, zagyvalék


e Mischung, -, -en    misung, keverék, elegy


r Mitesser, –s, -,    mitesszer,


mobil    mobilis, mozgékony


s Mode, –, -n     divat


sModell, –s, -e    modell, minta


modellieren h.    modellez, megmintáz

modern    modern, divatos


modifiziren h.    modifikál, módosít


r Mohr, –en, -en    mór, szerecsen


e Mole, -,-n    móló

s Molekül, –s, -e    móló


molestieren h.    molesztál, zaklat


molett    molett, kövérkés


r Moment, -(e)s, -e    moment, pillanat


momentán    momentán, pillanatnyi


r Monarch, -en, -en    monarcha, uralkodó


e Monarchie, -, i/en    monarchia


r Monolog, -(e)s, -e    monológ


e Montur -, -en    mundér


e- Moral, -, -en    morál, erkölcs, erkölcsi szabály


r Most, -s, -e    must


s Motív, –s, -e    motívum, indíték


r Motor, -s,    motor


r Möser, –s, -,    mozsár


r Muff ,–(e)s, -e    muff


e Mumie/e, -, -n    múmia


murmeln h.    mormog


s Muse/um, -s Muse/en    múzeum


e Musik, -,     muzsika, zene


musikalisch    zenei, zeneértő


museal    muzeális


r Muskel, –s, -n, e    muszkli,izom


e- Myrte, -, -n    mirtusz


mysterisch    misztikus


e Mythe, -, -n    mítosz


e Mystik, -,    misztika


N


na    na, no, hát


e Natur, -, -en    natúr, természet


e Narzisse, -, -n    nárcisz

naschen h.    nassol, torkoskodik


e Nase, -, -n    nózi, orr


e Nation, -, -en    náció, nemzet


national    nacional,nemzeti


e Navigation, -, -en    navigáció


r Nazi    náci


negativ    negatív


r Neger, –s, -,    néger


nett    nett, csinos, takaros


s Netz, -es, -e    háló


e Norm, -, -n    norma, szabály, szabvány


normál    normál(is), szabályos


e Notiz, -, -n    notesz, jegyzet


e Novelle, -, -n    novella


e Nudel, -, -n    nudli, metélt


null    nulla, semmi
O –Ö


e Oase, -, -n    oázis


s Objekt, -(e)s, -e    objektum, tárgy


s Objektiv, -s, -e    objektív,


e Ode, -, -n    óda


e Offensive, -, -n    offenzíva,


r Okkultismus,-,    okkultizmus


e Oktave, -, -n    oktáv


e Olympiade, -, -n    olimpia


e Oper, -, -n    opera


r Operateur, -s, -e    operatőr,sebész


e Operation, -, en    operáció,móűtét, művelet


opponieren h.    (meg)opponál, ellenkezik


r Optiker, -s, -,    optikus, látszerész


ordinär    ordenáré, közönséges


s Organ, -, -e    (sajtó)orgánum, szerv


organisch    organikus. szerves

e Orgel, -, -n    orgona


original    originál, eredeti


Ostrom    ostrom


r Ozean, -s, -e    óceán


e Ökonómie, -, -n    ökonómia, gazdaság,


s Öl, -(e)s, -e    olaj


P


paar,    páros, néhány


s,Paar, -(e)s,-e    pár


r Pack, -(e)s, -e,    pakk, csomag,köteg


r Packt,-(e)s, -e,    paktum, egyezmény


packtieren h.    paktál,szerződik


e Palme, -, -n,    pálma


panieren h.    paníroz


r Panzer, –s, -,    páncélos, harckocsi


r Papagie, -en, -en,    papagáj


s Papier -s, -e,    papír, irat, igazolvány

r Paradeis, -, -er,    paradicsom


r Paragraph, -en, -en,    paragrafus, cikk, szakasz


r Pardon, -s,    pardon, megbocsájtás, bocsánat


paralell    párhuzamos


e Parfümerie, -, i/en,    parfüméria, illatszertár


r Park -(e)s, -e,    park


parken h.    parkol


s Parkett -(e)s, -e,    parketta


s Parlament -(e)s, -e,    parlament, országgyűlés


e Partie, -, -en,    párt


r Partisan -s (en), -en,    partizán


e Paruelle, -, -n,    parcella, telekrész


passen h.    passzol, illik, megfelel


e Passion, -, -en,    passzió, kedvtelés, passió, szenvedés


e Paste, -, -n,    paszta, kenőcs


e Pastete, -, -n,    pástétom


patetisch    patetikus, szenvedélyes

r Patriot, -en,-en,    patrióta, hazafi


e Patrone, -, -n,    patron, töltény


e Pause, -, -n,    pauza, szünet


r Pёdagog, -en, -en,    pedagógus


s Pech, -(e)s, -e,    pech, baj


pedantisch     pedáns, kínosan pontos


e Pedell, -(e)s, -e(n)    pedellus


perfekt    perfekt, tökélsetes


e Perióde, -, -n,    periódus


e Person, -, -en,    perszón(a), személy


e Perspektive, -, -n,    perspektíva, távlat


e Perücke, -, -n,    paróka


e Pest -, -en,    pestis


e Petersill/e, -, -n,    petrezselyem


s Petroleum, -s    petróleum


s Petschaft, -(e)s, -e    pecsét(nyomó)


e Pfase, -, -n,    fázis, szakasz

s- Pflaster, –s, -,    flaszter, kövezet,


e Pforte,- -, -n    porta, (kis)kapu


phantasieren h.    fantáziál, ábrándozik, képzelődik


phantastich    fantasztikus


r Philosoph, -en, -en    filozófus


e Philosophie, -, i/en,    filozófia


philosophieren h.    filozofál, bölcselkedik


e Phiole -, -n    fiola, üvegcse


e Phobie, -, i/en,    fóbia


e Phonetik, -, -en    fonetika, hangtan


r Phosphor, -s,    foszfor


e Photozelle    fotocella


e Phrase, -, -n,    frázis


s Photo –s, -s,    fotó


r  Photograph, -en, -en,    fényképész


e Phrase -, -n,    frázis


e Physik -,    fizika

phsisch    fizikai, testi


r Physiker, -s, -,    fizikus


r- Pianist, -en, -en    (pianista), zongorista


pikant    pikáns


r Pilot, -en, -en,    pilóta, révkalauz


r Pinscher,-s, -,    pincsi


r Pionier, -s, -e,    pionír, úttörő


e Pistole, -, -n    pisztoly


plagiieren h.    plagizál


r Plafond, -s, -s,    plafon, mennyezet


s Plakat, -(e)s, -e,    plakát,


r Planet, -en, -en,    planéta, bolygó


e Planke, -, -n,    palánk, deszka


e Plattform, -, -en,    plattform, emelvény,(vasút)kocsiperon


r Platz –es, -ä-e,    placc, hely, tér


plätschern h.    placcsan, lubilckol, csobog


e Plombe, -, -n,    plomba

plus    plusz, meg


e Poesie -, i/en,    poézis, költemény


r Poet, -en, -en,    poéta, költő


r Pol, -s, -e,    pólus, (földrész)sark


e Polygamie, -,    poligamia


polieren h.    políroz, csiszol, fényez


e Politik, -, -en,    politika


pompös    pompás


e Populariät    népszerűség


popular    népszerű


e Pore, -, -n,    pórus


porös    porózus, lyukacsos


r Pori/er, -s, -s,    portás, kapus


e Portion, -, -en,    porció, adag


s Porträt, -(e)s, -    portré, arckép


s Porzellan,-s, -e,    porcelán


s Posamnet, -(e)s, -en,    paszomány

e-Posaune, -, -n,    pozán, harsona


e Pose, -, -n,    póz, helyzet


e Position, -, -en,    pozíció, helyzet


positív    pozitív


posieren h.    pózol


e Position -, -en,    pozíció, helyzet, állás


positiv    pozitív


e Positur, -, -en,    pozitura, testtartás


e Post, -, -en,    posta


r Posten, s, -,    poszt, állás,őrhely


e Praktik, -, -en,    praktika, gyakorlat


e Pratze, -, -n,    pracli, mancs


e Prämi/e, -, -n,    prémium


e Präposition, -, -en,    prepozíció, (nyelvtani)elöljáró


präsentieren h.    prezentál, előterjeszt


präzis(e)    precíz, pontos


predigen h.    prédikál

e Predigt, -, -en,    prédikáció


e Premi/ere, -, -n,    premier, bemutató


pressen h.    présel, sajtol


prima    príma, elsőrendű


privat     privat, magán


s Privileg ,-(e)s, -i/en,    privilégium, kiváltság


e Probe, -, -n    próba


s Problem, -s, -e,    probléma


s  Produkt, -(e)s, -e,    produktum, termék, gyártmány


s Produktion, -, -en,    produkció, mutatvány


produzieren h.    produkál, létrehoz


professionell    professzionális, hivatásos


r Professor, s, -en,    professzor, egyetemi tanár


r Profit, -(e)s, -e,    profit, haszon


profitieren h.    profitál


s Programm, -s, -e    program, munkaterv


e Progression, -, -en,    progresszió, haladás

s Projekt, -(e)s, -e    projekt, tervezet


prolongieren h.    prolongál


e Promenade, -, -n,    promenád, séta,sétány


e Propaganda, -,    propaganda


r Prophset, -en, -en-    próféta


prophezei/en h.    prófétál, (meg) jósol


prosaisch    prózai


e Prosodie, -, -i/en,    prozódia


r Prospekt, -(e)s, -e,    prospektus, ismertető


e Protektion, -, -en,    protekció


rProtest, -es, -e,    protestálás, tiltatokás


protestieren h.    protestál, tiltakozik


s Protokoll,- s, -e,    jegyzőkönyv

e Provinz, -, -en,    provincia, vidék, tartomámy


e Provision, -, -en,    provízió, járulék


provisorisch    provizórikus, ideiglenes


provozieren h.    provokál


e Procedur, -, en,    procedúra, eljárás


e Psyche, -, -n,    psziché, lélek


r Psycholog, -en, -en,    pszichológus


e Publikation, -, -en,    publikáció, közzététel


s Publikum, -s, -ka,    közönség


r Publizist, -en, -en,    publicista, közíró


r Puder, –s, -,    púder


pudern h.     (be) púderez


puffen h.    püföl, puffogtat


r Puls, -es,-e,    pulzus, érverés


pulsieren h.    pulzál, lüktet


s Pult, -(e)s, -e,    pult, emelvény


e Pumpe -, -n,    pumpa, szivattyú


r Punkt ,-(e)s, -e,    pont


punktieren h.    pungál, csapol


e Pupille, -, -n,    pupilla


r Putsch, -es, -e    puccs

r Putz, -es, -e    pucc, dísz, vakolat, cicoma


Q


qualifiziert    kvalifikált, szakképzett, minősített


r Qualität, -, -en,    kvalitás, minőség, képesség


e Quantität, -, -en,    kvantitás, mennyiség


s Quantum, -s, -ten/ta,    kvantum, mennyiség


s Quartier, -s, -e,    kvártély, szállás


r Quartz, -es, -e,    kvarc


quasi    kvázi, mintegy


e Quote, -, -n,    kvóta, hányad


rQuotient, -en, -en,    kvóciens, hányados


R


radieren, h.    radiroz,


s Radio, (e)s, -s,     rádió


raffiniert    rafinált, körmönfont


radikal     radikális, szélsőséges


e Rampe, -, -n,    rámpa, feljáró, (vasúti) rakodó
randalieren, h.    randalirozik, garázdálkodik


r Rang, -(e)s, Rände,    rang, rendfokozat


rapid    rapid, gyors


e Raspel, -, -n,    ráspoly, reszelő


e Rasse, -, -n,    rassz, fajta


e Rate, -, -n,    ráta, részesedés


rational    racionális, ésszeerű


e Razzia,-, i/en    razzia


r Raub,-(e)s, -e    rablás


e Reaktion, -, -en,    reakció, visszahatás


reagieren, h.    reagál, hat


real    reális, valóságos, tárgyi


rRealismus, -,    realizmus,


r Rebell, -en, -en    rebellis, lázadó


reduzieren, h.    redukál, csökkent


e Referenz, -,-en,    referencia, ajánlás


reflekrieren, h.    reflektál,

reformieren, h.    reformál,


e Regel, -, -n,    regula, szabály


s Regiment, -(e)s, -e,    regiment, ezred


e Region, -, -en,    régió, táj(ék)


s Register, -s, -,    regiszter, jegyzék, iktatókönyv


regulieren, h.,    reguláz, szabályoz


r Reim, .-(e)s, -e,    rím, versike


r Reis, -es, -e,    rizs


e Reklamation, -, -en,    reklamáció, felszólamlás


e Reklame, -, -en,    reklám


r Rekrut, -en, -en    regruta, újonc


e Relation, -, -en,    reláció, viszony(lat)


e Reliqui/e, -, -n,    relikvia, ereklye


s Randezvous, -, -,    randevú, találka


renovieren, h.    renovál,


e Reparation, -,-en,    reparáció,  (meg –v.ki-) javítás


repetieren h.    repetázik, megismétel

e Replik, -, -en,    replika, válasz


r Reporter, -s, -,     riporter, tudósító


r Repräsentant, -en,-en    reprezentáns, képviselő


reproduzieren, h.    reprodukál, másol, felidéz


reservieren, h.    rezervál, foglal


e Residenz, -, -en,    rezidencia, székhely


e Resistenz, -, -en,    rezisztencia, ellenállás,


respektieren, h.    respektál, tisztel


s Restaurant, -s, -s,    restaurant, étterem


restaurieren, h.    restaurál, helyreállít


rertardieren, h.    retardál, késleltet


r Rettich, -(e)s, -e,    retek


e Retorsion, -, -en,    retorzió, megtorlás


e Revanche, -, -n,    reváns, bosszú


revidieren, h.    revideál, átvizsgál


e Revision,    revízió, átvizsgálás


s Rezept, -(e)s,-e,    recept

richtig    richtig, csakugyan, igazán


r Ring, -(e)s, -e,    ring, szorító, gyürű


riskieren, h.    reszkíroz, kockáztat


r Ritus    rítus, szertartás


rivalisieren, h.    rivalizál, vetélkedik


robost    robosztus, erős, tagbaszakadt


r Rocken, s, -,    rokka


e Rolle, -, -n,    roló, görgő, henger


r Roller, -s, -,    roller,


romantisch    romantikus, regényes


rosa    rózsazsin


e Rosette, -, -n    rozetta,


r Rosmarin,-s, -,    rozmaring


Rost,  -(e)s, -e,    rostély, rozsda


rot,    rőt, vörös, piros


röntgen, h.    (meg)röntgenez


e Rubrik,-, -n,    rubrika, rovat

rund,    rund, kör, forduló


rutiniert,     rutinos, gyakorlott, ügyes


rückwärts,    rükverc, hátra(felé), hátul


S


sabotieren, h.    szabotál,


r Saft, -(e)s, -Säfte,    szaft, lé, nedv


e Saison, -, -s,    szezon, idény


r Salat, -(e)s, -e,    saláta


r Saldo, -s, -s,    szaldo, egyenleg


r Salon, -s,-s,    szalon,


salutieren, h.    szalutál, tiszteleg


e Sandale, -, -n,    szandál

e Sardine, -, -n,    szardinia, halkonzerv


r Satellit, -en,-en,    szatellit, műhold


e Satire,-, -n,    szatíra, gúnyirat


r Satz, -es, Sätze,    zacc, üledék


s Schach, -(e)s,  -,    sakk


r Schal, -s, -e,    sál


e Schanzen, -,-n,    sánc,


r Scharm, -(e)s,  -,    sárm, báj


schattieren, h.    satíroz, árnyékol


e Scheme, -s,-s,    séma, minta, vázlat


r Schi, -s,-er,    sí


e Schindel,-, -n,    zsindely


r Schinder, -s, -,    sintér, gyepmester


r Schinken,-s, -,    sonka


schlampig    slampos, rendetlen


r Schleim, (e)s, -e,    sleim, nyál(ka)


r Schlendrian, -s, -e,    slendrián, nemtörödöm

e Schleppe, -, -n,    slepp,  (ruha)uszály, kiséret


r Schlitz, -es,-e,    slicc, nyílás, rés


r Schluck, -(e)s, -e,    slukk, korty


r Schluss, -es, Schlüsse,    slussz, vége


schmatzen, h.    „smacizik, cuppant


e Schminke, -, -n,    smink, (arc)festék


r Schmirgel, -s, -,    smirgli, csiszolószer


schmutzig    smutcig, piszkos, romlott, fukar


r Schnaps, -es,-Schnäpse,    snapsz, pálinka


schneidig    snájdig, jóvágású, nyalka


r Schnitt, -es, -e,    snitt, vágás, metszés


r Schock, -es, -e,    (ideg)sokk, rázkódás, lökés


s Schokolade, -, -n,    csokoládé


schräg    srég, ferde, rézsutos


e Schule, -, -n,    „suli”, iskola


r Schuster, -s, -,    suszter, cipész


r Schwindler, -s, -,    svindler, csaló, szélhámos

e Sekte, -, -n,    szakta


e Sektion, -, en,    szekció, (ügy)osztály, körzet, kerület


e Sekunde, -, -n,    szekundum, másodperc


r Sellerie, -s, -s,    zeller


e Semmel, -, -n,    zsemle


sentimental    szentimentális


separat    szeparál, elkülönít


e- Seri/e -, -n    széria, sorozat


servieren h.    szervíroz, feltálal, felszolgálás


signieren h.    szignál, jelöl, aláír


simpel    szimpla, egyszerű


e- Situation -, -en    szituació, helyzet


r Skandal, -s, -e,    skandallum, botrány, lárma


e- Skizze -, -n    skicc, vázlat, (irod) karcolat


e- Socke -, n    zokni


r- Sold –(e)s, -e    zsold, bér


solid    szolíd, megfontoltan élő


e- Solidarität    szolidaritás


e- Sonde -, -n    szonda


sortieren h.    szortíroz, kiválogat, osztályoz


sozial    szociális, társadalmi


sparen h.    spórol,takarékoskosik


spicken h.    spékel, megtűzdel


r- Spion -, -n    spion, kém


r- Sport –(e)s, -e    sport


spritzen h.    spriccel, fröcsög, öntöz,


e- Spule -, -n    spulni, gombolyag orsó tekercs


e- Spure--, -en    spuri??????????????


r- Stall-s, Ställe    istálló


r- Stand –(e)s, -ä-e    stand,állás, árusítóhely


r- Star –s, -s    sztár, filmcsillag


r- Start-(e)s, -(e)s    indulás, rajt


r- Steg-(e)s, -e    stég, palló, ösvény


r- Stempel –s, -,    stempli, bélyegző, pecsét


e- Steppe    sztyeppe,


steppen h.    steppel, kivarr


r- Stil –(e)s, -e    stílus


stilisieren h.    stilizál


stimmen h.    stimmel, egyezik


stopfen h.    stoppol, foltoz


stoppen h.    stooppol, megállít(időt)

stramm    stramm, katonás, kemény


r- Strand –(e)s    strand(fürdő), part(tenger)


r- Strang –(e)s, -ä-e    istráng, kötél


strapazieren h.    strapál, fáraszt, koptat


r- Streber/in –s, -,    stréber, törekszik


streichen, i.    strihel, kóborol, járkál


r- Streik –(e)s,-e(-s)    sztrájk, munkabeszüntetés


e- Strophe -, -n    strófa, versszak


studieren h.    studéroz, töpreng, tanulmányoz


stutzen h.    stuccol, (le)nyír, megnyirbál
e- Summe, -, -n    summa, összeg

summen h.    zümmög,zúg, dong


s- System –s, -e    szisztéma, rendszer


T


e- Tabelle -, -n    táblázat


r-Takt –(e)s, -e    taktus, ütem


s- Talent –(e)s, -e    tálentum, tehetség


tanken    tankol


r- Tanker –s, -,    tanker, tartályhajó


r- Tanz –es, -ä-e    tánc

r-Tapete-, -n    tapéta


tappen h.     topog, botorkál


r- Tarif -, -n    tarifa, díjszabás


e- Tasche -, -n    táska, zseb


e- Technik -, -en    technika


r- Tee –s, -s    tea


s- Telephon –s, -e    telefon


r- Tempel –s, -,    templom
s- Temperament –(e)s, -e    temperamentum, vérmérséklet


e- Tendenz -, -en    tendencia, irányzat


r- Termin –s, -e    terminus, határidő


territorial    territoriális, területi


s- Thema –s, Themen v. Themata    téma


e- Theorie,-, i/en,     teoria, elmélet


e- These -, -n    tézis, tétel


r- Thron –(e)s, -e    trón


e- Tinte -, -n    tinta


r- Titel –s, -,    titulus, cím, rang,

r- Ton –(e)s, -ö-e    tónus, hang


e- Tonne -, -n    tonna


torpedieren h.    megtorpedóz


e- Torte -, -n    torta


e- Tortur -, -en    tortúra


e- Tour -, -en    túra


r- Tourist –en, -en    turista


e- Tradition -, -en    tradíció


r- Tragödie –, -n    tragédia


traktieren h.     traktál, megvendégel


r/s Trampel –s, -,    trampli, otromba, esetlen ember


transchieren    trancsíroz, feldarabol


r- Transport –(e)s, -e    traszport, szállítmány


r- Trapp –(e)s, -e    trapp, dobogó lépés


tratschen h.    traccsol, pletykál


r- Träger –s, -,    tróger, hordár


r, Trick, -s, -e,    trükk,fogás


tropisch    trópikus


r- Trumpf –(e)s, -ü-e    trompf, ütőkártya


e- Tube -, -n    tubus


e- Tuberkolose -, -n    tuberkolózis,gümőkór


e- Tulpe -, -n    tulipán


r- Tumult –(e)s, -e    tumultus, zavargás, lárma


tunken h.    tunkol, mártogat

turnen h.    tornázik


e- Tusche -, -n    tus, (festék)


r Typ-s, -e(n)    típusU-Ü


e Uniform, -, -en,    uniformis, egyenruha


universal    univerzális, egyetemes


V


e Variante, -, -n,    variáns, változat


e Vase, -, -n,    váza


r Vater, -s, Väter,    „fater”, apa, atya


vegetieren, h.    vegetál, tengődik


e Vehemenz, -, -,    vehemencia, hevesség


e Ventilation, -, -en,    ventilláció, szellőztetés


r Vers, -es, -e,    vers, versszak


vertikal    vertikalis, függőleges


e Visite, -, -n,    vizit, látogatás


vulgär    vulgáris, közönséges, durva
W


e Wade, -, -n,    vádli, lábikra


e Wahl, -, -en,    választás


r Waltzer, s, -,    valcer, keringő


warten, h.    várni, várakozni


r Wecken, -s, -,    vekni, cipó


r Wecker, -s, -,    vekker, ébresztőóra


e Werbung, -, -en,    verbuválás, toborzás


r Witz, -es, -e,    vicc, tréfa, élc


Y


R Yacht, -, -en,    jacht,


Z


e Zeche, -, -n,    ceh, (kocsmai) számla


e Zelle, -, -n,    cella


s Zentrum, -s, Zentren,    centrum, középpont


e Zeremonie, -, i/en,    ceremónia, szertartás


e Ziel, -(e)s, -e,    cél

r Zierde, -, -n,    ciráda, ékesség


e Zigarette, -, -n,    cigaretta


e Zigarre, -, -n,    szivar


r Zink, (e)s, -,    cink, horgany


s Zinn, (e)s, -,    cinn, ón


zirkulieren, h.    cirkál, kering


zirpen, h.    ciripel


e Zisterne, -, -n,    ciszterna


e Zitadelle, -, -n,    citadella, fellegvár


zitieren, h.    citál, idéz


e Zitrone, -, -n,    citrom


zivil    civil, polgári


e Zone, -, -n,    zóna, sáv, övezet


e Zooligie, -, -,    zoologia, állattan


r Zopf, -es, Zöpfe,    copf, (haj)fonat


r Zucker, -s, -,    cukor


r Zug, -(e)s, Züge,    léghuzat

zurück    curükk, vissza


zusammen    cuzammen, együtt


r Zylinder, -s, -,    cilinder, kalap, henger


zynisch    cinikus