Miért tanuljunk németül

Először is a német több,mint 100 millió ember anyanyelve. Tehát elsajátítva szélesednek ismereteink és bővülhetnek emberi kapcsolataink. A kiejtése, hangjai markánsan nem tér el a magyartól. Nyelvtani szerkezetei részben hasonlítanak anyanyelvünkhöz.(Az ezer éves közös múlt miatt.) A magyarhoz hasonlóan idegen szavai többnyire a latinból, görögből és kisebb részben a franciából vagy más nyelvekből származnak. Így a két nyelv idegen szavai sokszor teljes "szó azonosságot" mutatnak.

Pl.:

Német                                      Magyar


s Autogramm                                   autogramm
r Balkon                                             balkon
s Bankett                                           bankett
bigott                                                  bigott, vakhitű
r/s Bikini                                          bikini
s Bonbon                                         bonbon
s Brikett                                            brikett
e Brokkoli                                       brokkoli
s Brutto                                            bruttó
e Csárda                                          csárda
r Csikós                                           csikós
s Deka                                              deka
r/e Diktator/in                              diktátor
s Dilemma                                      dilemma
s Drama                                           dráma
s Embargo                                       embargó
r Export                                           export, kivitel
e Farm                                              farm
flott                                                   flott

r Galopp                                           galopp

 

Szólásaink és közmondásaink is hasonlóak. Módszerünk lényege, hogy a nyelvet tanuló ne " tantárgyként" tekintsen a német nyelvre. Inkább formákat megismerve és elsajátítva, önmagát belehelyezve a nyelvbe, minél több forma ismétléssel birtokba vegye a nyelvet. Közben felismerheti, hogy mennyiben hasonlít anyanyelvére az általa elsajátítandó német. Nem teljesen, de túlnyomó részben elkerülhető a szavak biflázása, mivel nagyon sok azonos szó található mindkét nyelvben. Pl. helikopter, bruttó, nettó stb...
A der,die, das problémáját is megoldhatjuk, mert ezeket sem kell bemagolni, hanem nagyon sok törvényszerűség is felismerhető. Persze vannak kivételek is.
A "szó építés" (szóból szót ) aránylag egyszerű mivel bizonyos toldalékok ugyanazt jelentik./Schuster= cipész (férfi), Schusterin= cipész (nő)/Schusterei=
cipészműhely.
A legnagyobb " nagyon könnyű" világnyelvben, az angolban, ezek jóval bonyolultabbak.
Tehát a német nyelv szerkezeti sémája aránylag egyszerű, jól és könnyen kombinálható. ( kijelentő, kérdő, tagadó).

Kijelentő mondat

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

Ich           höre            heute    im Zimmer     das Radio.

  1           2                      3                4                  5

 

 

Kérdő mondat

 

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 2       1           3          4                5

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

Csak az első két tagot cseréljük fel.

 

Tagadó mondat

 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.)

 

Végül a német és magyar mondatok nagyon sok pontban párhuzamosíthatók. Akár még szó számban is:

Ich kann gehen= Én tudok menni.,

Ich werde gehen= Én fogok menni.