„Majdnem magyar" Szótár

 

 

 

A szótár ezen részében szembetűnő, hogy nagyon egyszerű szótár szerkezetet láthatunk.

 

A szavak nagy része nemzetközi használatú görög és latin eredetű, melyek előnye, hogy a magyar és német beszélt illetve írott köznyelvben egyaránt használatosak.

 

Így a magyar anyanyelvű nyelvtanuló számára – aki már ismeri ezeket a szavakat – elsajátításuk szinte gyerekjáték.

 

Az idegen szavak jelentése mögött közöljük azok elfogadott magyarított változatát is.

 

DER  Figyelje a névelőt és a végződéseket!

 

DIE       Figyelje           a végződéseket!

 

DAS      Figyelje           a végződéseket!

 

         Figyelje meg a NÉVELŐK szabályait!!!

 

 

 

 

 

abnorm abnormális, szabályostól eltérő

 

absolut abszolút, feltétlen, korlátlan

 

abstrakt absztrakt, elvont

 

die Adaptation, -, -en  adaptáció, átalakítás, átdolgozás

 

Ad’ hoc ad’ hoc, alkalmi, egyszeri

 

r Advent, -es, -e advent, karácsonyt megelőző négy hét

 

die Agression, -en agresszió, erőszak

 

die  Agitation, -en agitáció, rábeszélés

 

agrar- agrár, mezőgazdasági

 

die  Akademie, -, -en akadémia, tudományos, művészeti társaság

 

die Aklimatisation, - aklimatizáció, meghonosodás

 

r Akkord, es, -e akkord, teljesítménybér

 

r Akku, -s, -s akku, áramforrás

 

akkurat akkurátus, körülményesen pontos

 

r Akrobat,-en, -en akrobata, erős- és ügyességi számokat bamutató artista

 

 

r Akt,- es, -en akt, meztelen emberi testet ábrázoló

 

képzőművészeti alkotás

 

e Akte,-n akta, okmány

 

die  Aktion,- en akció, cselekvés

 

aktiv aktív, cselekvő, tevékeny

 

akut akut, heveny, gyors lefolyású

 

r Akzent,-es, -e akcentus, kiejtésbeli sajátosság, hanghordozás

 

s Album, -s, Alben album, emlékkönyv

 

e Algebra algebra, matematika ága

 

s Alibi,-s,-s alibi, máshollét

 

der  Alkohol, -s, -e alkohol, szesz   (az alkoholos italok általában  DER)

 

die Allegorie,-, -n allegória, megszemélyesítés (irodalmi)

 

die Allergie, -, -n allergia, túlérzékenység

 

r Alligator, -s, -en alligátor, krokodilfajta

 

r Almanach, -es, -e almanach, évkönyv, zsebkönyv

 

s Aluminium, -s alumínium

 

s Amulett, -(e)s, -e amulett, bűvös erejű tárgy

 

e Ananas, -, -/-se ananász, déligyümölcs

 

s Antibiotikum, -s, -ka antibiotikum, gyógyszer

 

der Antifaschismus, - antifasizmus, fasizmus ellenes

 

antik antik, műtárgy, régiség (bútor stb.)

 

der Antikommunismus, - antikommunizmus, kommunista ellenes

 

e Antilope, -n, -n antilop, szarvassal rokon állat

 

s Antonym, -(e)s, -e antoníma, ellentét

 

e Apokalypse, -, -n apokalipszis, jelenések könyve, jóslatok a

 

világ végéről

 

s Appartement, -s, -s apartman, lakosztály

 

r Apport, -s, -e apport, tárgyi betét társas vállalkozásban

 

s Aquarium, -s, -ien akvárium, üvegfalú medence

 

e Arkade, -, -n árkád, oszlopokon ill. pilléreken nyugvó boltív

 

s Aroma,-s aroma, zamat

 

arrogant arrogáns, kihívó, szemtelen

 

r Aspekt, es, e aspektus, látvány, kilátás

 

r Asphalt, -(e)s, -e aszfalt, útburkolat

 

r Aspik,-es, -e aszpik, hús nélküli kocsonya

 

r Aspirant,-en,-en aszpiráns, jelentkező

 

die Assimilation, -en asszimiláció, beolvadás, hasonlóvá tevés

 

s Asthma,-s asztma, légszomj

 

astral- asztrális, csillagokkal kapcsolatos

 

r Aszendenz, -, -en aszcendens, felmenő

 

der Atheismus, - ateizmus, istentagadás

 

r Athlet,-en,-en atléta, magas termetű izmos férfi

 

s Atom,-s,-e atom, oszthatatlan elemi részecske

 

die  Attitüde,-n attitűd, magatartás, viselkedés

 

die Attraktion,-en attrakció, hatásos mutatvány

 

e Aula, -, Aulen aula, gyűlésterem, díszterem

 

e Aura, - aura, kisugárzás

 

r Autismus, - autizmus, az „én” kóros magatartása

 

s Auto, -s, -s autó, gépkocsi

 

r Autodidakt,-en,-en autodidakta (ember), önképző

 

s Autogramm, -es, -e autogramm, névaláírás

 

r Automat,-en,-en automata, önműködő

 

s Axiom,-es,-e axióma, sarkigazság

 

 

 

 

 

r Backfisch, -es, -e bakfis, kamasz

 

s Bajonett, -es, -e bajonett, szurony

 

s Bakelit, -(e)s, -e bakelit, műanyag

 

r Balkon,-s,-s balkon, erkély

 

die  Ballade,-n ballada, tragikus tárgyú elbeszlő költemény

 

s Ballett,-es, -e balett, táncjáték

 

r Ballon,-s,-s ballon, léggömb

 

r Balsam,-s,-e balzsam, olajos kenőcs

 

r Bambus, -(ses), -(se) bambusz, nádfajta

 

die  Banane, -, -n  banán, déligyümölcs

 

r Bandit, -en,-en bandita, útonálló

 

s Bankett,-es, -e bankett, díszebéd

 

e Barke, -, -n bárka, csónak

 

die Barrikade, -, -n barikád, torlasz

 

e Basis, Basen bázis, alap, kiindulási pont

 

e Begonie, -, -n begónia, dísznövény

 

die  Bigamie, -, …ien bigámia, kétnejűség

 

bigott bigott, vakbuzgó, vakhitű

 

r/s Bikini, -s, -s bikini, kétrészes női fürdőruha

 

das  Bitumen,-s bitumen, aszfalt (az anyagnevek általában DAS)

 

r Bizeps, -(es), -e bicepsz, kétfejű felkarizom

 

e Blamage, -, -n blamázs, felsülés

 

blamieren, -te, h.-t blamál, nevetségessé tesz, szégyent hoz rá

 

r Boiler, -s, - bojler, vízmelegítő

 

die  Bombe, -n bomba, pokolgép

 

s Bonbon,-s,-s bonbon, cukorka

 

r Bonsai, -(s), - bonsai fa, törpefa (japán)

 

r Bonus, -e bónusz, forgalmi jutalék

 

e Botanik, - botanika, növénytan

 

e Boutique, -, -n butik, kis bolt

 

r Boykott, (e)s, -e bojkott, kiközösítés

 

die Brigade, -n brigád, munkacsapat

 

s Brikett,-s,-s brikett, tojásszén

 

r Brokkoli, -s, -s brokkoli, spárgakel

 

e Broschüre, -, -n brosúra, röpirat

 

brutal brutális, állatiasan durva

 

s Brutto bruttó, nyers bevétel

 

r Bumerang, -s, -s/-e bumeráng, sarló alakú hajító fegyver

 

s Büfett,-es, -e büfé, falatozó

 

 

 

s Camping, -s kemping, táborhely

 

r Cardigan, -s, -s kardigán, gombos kötött kabát

 

s Cello, -s, -s/-li cselló, gordonka

 

s Cellophan,-s celofán, átlátszó cellulóz hártya

 

s Chakra, -(s), -s/…kren csakra, energia központ

 

r Charakter-s, -e karakter, jellem

 

s Charisma, -s, …rismen/...rismata karizma, természet feletti képesség

 

r Chili, -s chili, erőspaprika

 

s China Kína

 

e Chronik, -, -en krónika, évkönyv

 

e Clique, -, -n klikk, csoport

 

r Choreograf, -en,-en koreográfus, színpadi táncok

 

der Cocktail, -s, -s koktél, italkeverék

 

r Cognac, -(s), -s konyak, borpárlat

 

e Creme, -, -s krém, kenőcs

 

r Csardas / Csárdás, -, - csárdás, magyar tánc

 

e Csárda, -, -s csárda, fogadó, kocsma

 

r Csikós, -, -n csikós, a ménes pásztora

 

r Cursor, -s, -(s) kurzor, jel a számítógépen

 

 

 

r Dämon, -s, Dämonen démon, ártó szellem

 

e Dedikation, -, -en dedikáció, ajánlás

 

e Definition,-en definíció, meghatározás

 

s Deka,-s, -s (österr.) deka, 10 gramm

 

dekadent dekadens, hanyatló, bomló

 

r Dekan,-s, -e dékán, egyetemi vagy főiskolai kar élén álló személy

 

 

e Dekoration,-en dekoráció, díszítés

 

e Delegation, -, -en delegáció, küldöttség

 

r Delfin, -s, -e delfin, hal alakú tengeri emlős

 

e Demographie, -, …ien demográfia, népesedés adatait elemző tudomány

 

 

r Demokrat, -en,-en demokrata, demokrácia híve

 

e Depression, -, -en depresszió, lehangoltság

 

s Dessert, -s, -s desszert, édesség

 

e Detonation, -, -en detonáció, robbanás

 

deviant deviáns, társadalmi normáktól eltérő

 

e Diagnose, -, -n diagnózis, kórisme

 

r Diät, - diéta, meghatározott étrend

 

e Differenz, -, -en differencia, különbség, eltérés

 

der Diktator, -s, …oren diktátor, korlátlan hatalmú államfő

 

s Dilemma, -s, -s/-ta dilemma, kétség

 

e Dimension, -, -en dimenzió, térbeli kiterjedés

 

s Diplom, -s, -e diploma, okirat, oklevél

 

e Disharmonie, -, …ien diszharmónia, összhang hiánya

 

e Disko, -, -s diszkó, zenés-táncos szórakozóhely

 

r Diskont, -s, -e diszkont, kamatlevonás

 

e Dissertation, -, -en disszertáció, tudományos értekezés

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum, hiteles tárgyi bizonyíték

 

e Dokumentation, -, -en dokumentáció, bizonyító anyag

 

dolmetschen, -te, h. ge-t tolmácsol, egyik nyelvről a másikra fordít

 

 

dominant domináns, túlsúlyban/túlerőben lévő

 

s Domino, -s, -(s) dominó, kirakójáték

 

e Dotation, -, -en dotáció, támogatás

 

s Dragee, -s, -s drazsé, töltött cukorka

 

s Drama, -s, …men dráma, színmű (párbeszédes formában megírt)

 

 

 

r Elefant, -en, -en elefánt, ormányos emlős

 

 

 

s Embargo, -s, -s embargó, korlátozás (gazdasági)

 

r Emmentaler, -s, - emmentáli, sajt

 

e Energie, -, …ien energia, tetterő

 

e Enzyklopädie, -, -ien enciklopédia, lexikon

 

e Episode, -, -en epizód, rész

 

e Etikette, -, -n etikett, illemtan

 

e Evolution, -, -en evolúció, fejlődés

 

r Export, -(e)s, -e export, kivitel

 

 

 

falsch fals, hamis, téves

 

e Farbe, -, -n farba, szín, adu

 

e Farm, -, -en farm, tanya

 

fein fájn (népies)

 

der Feminismus, -, …men feminizmus, nők egyenjogúságáért küzdő mozgalom

 

 

e Filiale, -, -n filiále, részleg, kirendeltség

 

r Filter, -s, - filter, szűrő, füstszűrő

 

finanzieren, -te, h.-t finanszíroz, anyagilag támogat, pénzel

 

fix fix, állandó

 

r Fjord, -(e)s, e fjord, keskeny tengeröböl

 

r/s Flakon, -s, -s flakon, illatszeres üvegcse

 

r Flamingo, -s, -s flamingó, gázlómadár

 

flott flott, fesztelen, könnyed

 

r Fogasch, -es, -e fogas, hal

 

e Fuchsie, -, -n fukszia, dísznövény

 

s Furnier, -s, -e furnír, borítólemez

 

 

 

e Galerie, -, …ien galéria, karzat, belső erkély

 

r Galopp, -s, -s/-e galopp, vágtatás

 

s Gen, -s, -e gén, öröklődő tulajdonságokat hordozó

 

kromoszóma részecskék

 

e Genetik, - genetika, örökléstan

 

s Getto, -s, -s gettó, elkülönített zsidó/néger negyed

 

r Gips, -es, -e gipsz, ásvány

 

e Girlande, -, -n girland, virágfüzér

 

der Gletscher, -s, - gleccser, jégár

 

s Graffiti, -(s), -s graffiti, falfirka

 

e Granate, -, -n gránát, robbanószer

 

r Grill, -s, -s grill, sütőrostély

 

r/s Gulasch, -(e)s, -e gulyás, pörkölt

 

 

 

e Harmonie, -, …ien harmónia, összhang

 

e Harmonika, -, -s/…ken harmónika, hangszer

 

r/s Hektar, -s, -(e) hektár, területmérték

 

der Helikopter, -s, - helikopter, forgószárnyas repülőgép

 

r Herpes, - herpesz, vírus által okozott bőrbetegség

 

e Hieroglyphe, -, -n hieroglifa, óegyiptomi rejtjel

 

e Hierarchie, -, -en hierarchia, rangsor

 

r Horizont, -(e)s, -e horizont, látóhatár

 

s Hormon, -s, -e hormon, belső elválasztású mirigyek váladéka

 

s Horoskop, -s, -e horoszkóp, csillagjóslás

 

r Humor, -s, -e humor, kedély

 

der Husar, -en, -en huszár, dolmányos lovaskatona

 

e Hygiene, - higénia, egészségtan

 

e Hysterie, -, …ien hisztéria, nagymértékű idegesség

 

 

 

e Identität, -, -en identitás, azonosság

 

e Ideologie, -, …ien ideológia, valamely korszak által vallott nézetek

 

 

illegal illegális, törvényellenes

 

e Illusion, -, -en illúzió, érzéki csalódás

 

impotent impotens, szexuláisan inaktív

 

r Impuls, -en, -e impulzus, hirtelen rövid hatás

 

indirekt indirekt, közvetett

 

infantil infantilis, gyerekes

 

r Infarkt, -(e)s, -e infarktus, szívelégtelenség

 

e Injektion, -, -en injekció, oltás

 

s Inkognito, -s, -s inkognitó, titok

 

der Inkubator, -s, …oren inkubátor, életbentartó készülék

 

e Inspiration, -, -en inspiráció, sugallat

 

instant instant, gyorsan oldódó

 

s Insulin, -s inzulin, hormon

 

intelligent intelligens, művelt

 

e Intelligenz, -, -en intelligencia, műveltség

 

s Intervall, -s, -e intervallum, szünet

 

intim intim, bensőséges

 

e Intrige, -, -n intrika, cselszövés

 

e Invasion, -, -en invázió, megszállás

 

irrational irracionális, értelmetlen, oktalan

 

irreal irreális, képzeletbeli

 

e Irredenta, -, …ten irredenta, erőszakos terjeszkedés

 

e Isolation, -, -en izoláció, elkülönülés

 

 

 

s Jam, -s, -s dzsem, lekvár

 

r Jargon, -s,- s zsargon, beszédmód

 

r Jasmin, -s, -e jázmin, díszcserje

 

r Jazz, - jazz, zenei stílus

 

r/s Joga/Yoga, -(s) jóga, testi gyakorlat és szellemi koncentráció

 

r/s Joghurt/Jogurt, -(s), -(s) joghurt, tejtermék

 

e Jury, -, -s zsűri, bíráló csoport

 

 

 

r Kakadu, -s, -s kakadu, papagájfajta

 

r Kakao, -s, -s kakaó, csokoládé fő alapanyaga

 

r Kaktus, -, …teen kaktusz, dísznövény

 

s Kaliber, -s, - kaliber, űrméret (lőfegyveré)

 

e Kalorie, -, …ien kalória, a hő mennyiségének egysége

 

e Kamille, -, -n kamilla, orvosi székfű

 

e Kampagne, -, -n kampány; rövid ideig tartó, de nagy

 

erőfeszítéssel végzett tevékenység

 

s Kanapee,- s, -s kanapé, támlás, karfás ülő-fekvő bútor

 

r Kanari, -s, - kanári, énekesmadár

 

s Känguru,-s, -s kenguru, ausztráliai erszényes

 

r Kannibale, -n, -n kannibál, emberevő

 

e Kantine, -, -n kantin, üzemi étkezde

 

der  Kantor, -s, …oren kántor, templomi énekes

 

e Kapitulation, -, -en kapituláció, megadás

 

r Kaplan, -s, …läne káplán, katolikus segédlelkész

 

der Karabiner, -s, - karabiner, kampózár

 

r Karamell, -s karamell, cukor hevítésekor keletkező anyag

 

e Karawane, -, -n karaván, sivatagi együttutazó csoport

 

r Kardinal, -s. …näle kardinális, bíboros

 

r Karfiol, -s karfiol, kelvirág

 

e Karikatur, -, -en karikatúra, gúnyrajz

 

r Karneval, -s, -e/-s karnevál, farsang

 

e Karosserie, -, …ien karosszéria, gépkocsiszekrény

 

r Karton, -s, -s karton, rétegesen ragasztott kemény papírfajta

 

e Kartothek, -, -en kartoték, rendezett adattár

 

r Kaschmir, -s, -e kasmír, finom gyapjúszövet

 

e Kaserne, -, -n kaszárnya, laktanya

 

s Kasino, -s, -s kaszinó, szerencsejátékok játszására létesült szórakozóhely

 

 

r Kaskadeur, -s, -e kaszkadőr, veszélyes helyzetekben a

 

színészt helyettesítő személy

 

e Kassa, -, …ssen kassza, pénztár

 

e Katakombe, -, -n katakomba, földalatti

 

r Katalog, -(e)s, -e katalógus, jegyzék

 

der Katalysator, -s, …oren katalizátor, vegyi folyamatok sebességét

 

megváltoztató anyag

 

r/s Katapult, -(e)s, -e katapult, dobószerkezet

 

e Katastrophe, -, -n katasztrófa, elemi csapás

 

e Kategorie, -, -n kategória, fokozat, csoport

 

e Kavalkade, -, -n kavalkád, összevisszaság

 

r Kaviar, -s, -e kaviár, halikra

 

r Kefir, -s kefír, aludttejféleség

 

r/s Keks, -es, -e keksz, teasütemény

 

s Kilogramm, -s, -e kilogramm, ezer gramm

 

der Kilometer, -s, - kilométer, ezer méter

 

e Klaviatur, -, -en klaviatúra, billentyűzet

 

s Klima, -s, -ta klíma, éghajlat

 

e Klimax, -, -e klimax, változás kora

 

s Klischee, -s, -s klisé, nyomólemez (sokszorosításra)

 

r Klon, -s, -e klón, ivartalan szaporítással létrehozott élőlény

 

 

r Klub, -s, -s klub, társaskör

 

koaxial koaxiális, közös tengelyű

 

r Koala, -s, -s koala, ausztráliai erszényes

 

e Kobra, -, -s kobra, pápaszemes kígyó

 

s Koffein, -s koffein, serkentő növényi alkaloid

 

der Kognak, -s, -s konyak, égetett szesz

 

e Kohärenz, - koherencia, összetartozás

 

e Kohäsion, - kohézió, összetartó erő

 

e Kokarde, -, -n kokárda, szalagrózsa

 

e Kola, - kóla, koffeintartalmú üdítő

 

r Kolibri, -s, -s kolibri, díszes tollú igen apró madár

 

r Kollege, -n, -n kolléga, munkatárs

 

e Kollektion, -, -en kollekció, gyűjtemény

 

s Kollektiv, -s, -e kollektíva, közösség

 

der Kollektor, -s, …oren kollektor, áramátalakító berendezés

 

e Kolonie, -, …ien kolónia, telep, település

 

r Kombi, -(s), -s kombi, gépkocsi, melynek csomagtartója

 

az utastérrel egybe van építve

 

e Kombine, -, -n kombájn, aratógép

 

r Komfort, -s konfort, kényelem

 

s Kommando, -s, -s kommandó, beavatkozó

 

r Kommentar, -s, -e kommentár, hírmagyarázat

 

r Kommentator, -s, …oren kommentator, hírmagyarázó

 

kommunal kommunális, közösségi

 

der  Kommunismus, - kommunizmus, osztálynélküli társadalom és

 

az ennek megvalósítását célzó politikai

 

ideológia

 

kombatibel kompatibilis, összeférhető

 

kompakt kompakt, tömör, sűrű

 

kompetent kompetens, illetékes, jogosult

 

komplett komplett, hiánytalan, teljes

 

komplex komplex, bonyolultan összetett

 

e Kondition, -, -en kondició, állapot

 

e Konferenz, -, -en konferencia, megbeszélés

 

s Konfetti, -(s) konfetti, színes papírdarabkák

 

e Konfiguration, -, -en konfiguráció, térszerkezet

 

e Konfrontation, -, -en konfrontáció, szembesítés

 

r Kongress, -es, -e kongresszus, tanácskozás

 

konkret konkrét, tényleges

 

e Konkurrenz, -, -en konkurencia, ellenfél

 

r Konservatismus, - konzervatizmus, haladás ellenes

 

e Konstruktion, -, -en konstrukció, szerkesztés

 

der Konsul, -s, -en konzul, külképviseleti tisztviselő

 

r Konsum, -s konzum, fogyasztás

 

r Kontakt, -(e)s, -e kontaktus, kapcsolat

 

s Kontingent, -(e)s, -e kontingens, megszabott rész

 

r Kontrast, -(e)s, -e kontraszt, éles ellentét

 

e Kontur, -, -en kontur, körvonal

 

e Konvergenz, -, -en konvergencia, összetartás

 

e Konversion, -, -en konverzió, átalakítás

 

s Konzentrat, -(e)s, -e koncentrátum, sűritmény

 

e Konzentration, -, …ien koncentráció, összpontosítás

 

r Konzern, -(e)s, -e konszern, monopóliumok egy fajtája

 

s Konzert, -(e)s, -e koncert, hangverseny

 

e Kooperation, -, -en kooperáció, együttmüködés

 

e Koralle, -, -n korall, tengeri virágállat

 

r Kordon, -s, -s/-e kordon, akadály

 

e Korona, -, …nen korona, uralkodói jelkép

 

korrekt korrekt, helyes, pontos

 

e Kosmetik, - kozmetika, szépségápolás

 

r Kosmos, - kozmosz, világűr

 

s Kostüm, -s, -e kosztüm, női ruházat, viselet

 

r Krampus, -(ses), -se krampusz, ördög formájú figura

 

r Krater, -s, - kráter, tűzhányó tölcsér alakú torka

 

e Kreation, -, -en kreáció, alkotás

 

e Kredenz, -, -en kredenc, konyhaszekrény

 

r Krimi, -s, -s krimi, bűnügyi regény/film

 

e Krise, -, …sen krizis, válság,

 

r Kristall, -s, -e kristály, térrácsos szerkezetű anyag

 

e Kritik, -,- en kritika, bírálat

 

s Krokodil, -s, -e krokodil, ragadozó hüllő

 

r Krösus, -/-ses, -se krözus, nagyon gazdag ember

 

e Krypta, -, …ten kripta, sírbolt

 

e Kulisse, -, -n kulissza, színfal, festett díszlet

 

e Kultur, -, -en kultúra, műveltség

 

r Kupon, -s, -s kupon, szelvényjegy leszakítható része

 

e Kur, -, -en kúra, gyógymód

 

r Kurtisan, -s, -e kurtizán, félvilági hölgy

 

 

 

s Labor, -s, -s

 

s Laboratorium, -s, Laboratorien labor / laboratórium, vizsgálatok, mérések

 

végzésének helye

 

s Labyrinth, -(e)s, -e labirintus, útvesztő

 

r Lack, -(e)s, -e lakk, fénymáz

 

s Lager, -s, - láger, (katonai) tábor

 

r Lama, -(s), -s láma, buddhista szerzetes

 

s Lama, -s, -s láma, állat

 

e Lambada, -, -s lambada, brazil tánc

 

landen, h. landolni, leszállni, földet érni

 

r/s Lángos, -, - lángos, lepény alakú tészta

 

s Lanolin, - lanolin, tiszta gyapjúzsír

 

e Lasagne, -, -n lasagne, olasz étel

 

r Laser, -s, - lézer, intenzív fénysugár

 

e Lava, -, Laven láva, izzó megolvadt kőzet

 

legal legális, törvényes

 

legitim legitim, törvényes

 

r/s Letscho, -s lecsó, magyar ételkülönlegesség

 

s Lexikon, -s, …ka/…ken lexikon, egyetemes ismerettár

 

liberal liberális, szabadelvű

 

e Liga, -, …gen liga, szövetség

 

der  Likör, -s, -e likőr, édes szeszesital

 

e Limousine, -, -n limuzin, hosszú luxuskocsi

 

s Linoleum, -s linóleum, műanyagpadló

 

r/s Liter, -s, - liter, űrmérték

 

e Lobby, -, -s lobbi, parlamenti befolyás

 

e Logik, - logika, ésszerű gondolkodás

 

r Lohndiener, -s, - londíner, szállodaszolga

 

s Lotto, -s, -s lottó, számsorsjáték

 

r Luftballon, -s, -s luftballon, léggömb

 

 

 

e Maffia, -, -s maffia, bűnszövetkezet

 

r/e Magyar/in magyar ffi/nő

 

s Mahagoni, -s mahagóni, igen értékes fa

 

r Majoran, -s, -e majoranna, fűszer

 

e Majorette, -, -s/-n mazsorett, egyenruhás fiatal lány

 

e Makkaroni (Pl.) makaróni, csőtészta

 

s Makramee, -s, -s makramé, csomózott csipke

 

e Malaria, - malária, váltóláz

 

s Mamut, -s, -e/-s mamut, őselefánt

 

s Mandala, -s, -s mandala, mágikus kör

 

e Mandarine, -, -n mandarin, déligyümölcs

 

e Mango, -, …onen/-s mangó, déligyümölcs

 

e Manie, -, …ien mánia, rögeszme, hóbort

 

e Maniküre, -, -n manikür, kézápolás

 

der  Manipulator, -s, …oren manipulátor, befolyásoló

 

s Manöver, -s, - manőver, kitervelt megtévesztés

 

e Manufaktur, -, -en manufaktúra, kézműves műhely

 

e Margarine, - margarin, növényi zsiradék

 

s Marketing, -(s) marketing, piacszervezés

 

r Marschall, -es, Marschälle marsall, (kat.) tábornagy

 

r Marxismus, -, …men marxizmus, társadalomtudomány

 

e Matinee, -, …een matiné, korai előadás

 

s Matrose, -n, -n matróz, tengerész

 

s Mausoleum, -s, …een mauzóleum, síremlék

 

e Medaille, -, -n medál, érdemérem, kitüntetés

 

e Media, -, …diä/…dien media, híközlés

 

e Meditation, -, -en meditáció, elmélkedés

 

mediterran mediterrán, földközi-tengeri

 

mega mega, nagy, óriási

 

e Melodie, -, …ien melódia, dallam

 

e Mensa, -, -s/…sen menza, diákétkezde

 

mental mentalis, értelmi, észbeli

 

e Mentalität, -, -en mentalitás, lelkialkat, észjárás

 

r Mentor, -s, …oren mentor, idősebb pártfogó

 

s Menü, -s, -s menü, ételsor, étlap

 

r Meteor, -s, …ore meteorit, hullócsillag

 

e Mimose, -, -n mimóza, érzékeny növény

 

e Miniatur, -, -en miniatura, kisméretű festett kép

 

r Minister, -s, - miniszter, a kormány tagja

 

s Modell, -s, -e modell, mintadarab

 

r/s Modem, -s, -s modem, híradástechnikai berendezés

 

modern modern, korszerű

 

r Modul, -s, -n modul, híradástechnikai berendezés

 

e Monarchie, -, …ien monarchia, egyeduralom

 

e Monografie, -, …ien monográfia, szűk tárgyra vonatkozó

 

tudományos mű

 

s Monopol, -s, -e monopol, kiváltság, kivételes jog

 

r Monsun, -s, -e monszun, páradús légáramlat

 

e Moral, -, -en moral, erkölcs, erkölcsi szabály

 

morbid morbid, beteges hajlamú

 

s Mosaik, -s, -en mozaik, apró darabokból összeállított

 

díszítmény

 

s Multimedia, -(s) multimedia, számítógépes média

 

naiv naiv, gyedrmeteg, hiszékeny

 

 

 

r Narzissmus, - nárcizmus, túlzott önszeretet

 

r Nationalist, -en, -en nacionalista, nemzeti

 

e Nation, -, -en náció, nemzet

 

r Nazi, -s, -s náci, hitlerista, fasizmus híve

 

e Nektarine, -, -n nektarin, kopaszbarack

 

nett nett, csinos, takaros

 

s Nikotin, -s nikotin, a dohány hatóanyaga

 

e Nostalgie, -, …ien nosztalgia, sóvárgás, vágyakozás

 

e Novelle, -, -n novella, kisebb elbeszélés

 

e Nudel, -, -n nudli, burgonyás hengerke

 

s Nugat / Nougat, -s nugát, csokoládészerű édesség

 

null nulla, semmi

 

r Nudismus, - nudizmus, mesztelen strandolás

 

 

 

e Oase, -, -n oázis, hely a sivatagban, ahol víz és növényzet

 

található

 

s Objektiv, -s, -e objektív, tárgyszerű

 

e Olive, -, -n olíva, olajbogyó

 

s Olympia, -(s) olimpia, a görög istenek lakóhelye

 

e Oper, -, -n opera, zenedráma

 

r Operateur, -s, -e operatőr, filmet felvevő szakember

 

e Operette, -, -n operett, énekes, táncos vígjáték

 

e Orchidee, -, -n orchidea, forró égövi növény

 

s Origami, -(s) origami, a papírhajtogatás művészete

 

r Orkan, -(e)s, -e orkán, pusztító erejű viharos szél

 

s Oxygen, -s oxigén, a levegő és a víz fő alkotórésze

 

r Ozean, -s, -e óceán, világtenger

 

r Ozon, -s ózon, oxigén módosulat

 

 

 

pädohpil pedofil, beteges szexuális hajlamú

 

e Palette, -, -n paletta, festékkeverő lap

 

e Palme, -, -n pálma, fafajta

 

r Pandur, -en, -en pandúr, rendfenntartó fegyveres alakulat tagja

 

e Panier, - panír, bebundáz (ételt)

 

panieren, -te, h.-t paníroz, (ételt) bundáz, megforgat

 

e Panik, -, -en pánik, fejvesztett riadalom

 

s Panorama, -s, …men panorama, festői kilátás

 

e Pantomime, -, -n pantomim, némajáték

 

r Papagei, -s/-en, -e(n) papagáj, trópusi madár

 

s Papier,-s, -e papír, növényi rostokból készült lap

 

r Papyrus, -, -ri papirusz, a papír őse

 

r Paprika, -s, -(s) paprika, fűszernövény

 

e Parabolaantenne, -, -n parabolaantenna, műholdvételhez

 

illetve mikrohullámhoz használt antenna

 

paradox paradox, különös, szokatlan

 

s Paraffin, -s, -e paraffin; fehér olvadékony

 

zsíros tapintású termék

 

r Paragraf, -en, -en paragrafus; szakasz, cikkely

 

r Parameter, -s, - parameter; mutató, jellemző érték

 

e Paranoia, - paranoia; üldözésí téboly

 

s Parfait, -s, -s parfé, hús- vagy halpástétom

 

s Parfüm, -s, -e/-s parfüm, tömény illatszer

 

s Parkett, -(e)s, -e/-s parkett, rakott padló

 

s Parlament, -(e)s, -e parlament, országház

 

e Parodie,- , …ien paródia, gúny, torzkép

 

e Party, -, -s/-ties parti, vendégség, fogadás

 

r Partner, -s, - partner, társ

 

e Parzelle, -, -n parcella, telekrész

 

passen, h. passzol, továbbad, átad

 

passiv passzív; nem tevékeny, tétlen

 

patent patent, hasznos, alkalmas

 

r Patient, -en, -en páciens, beteg

 

r Pavillon, -s, -s pavilon, kisebb kerti épület

 

r Pazifismus,- pacifizmus, háborúellenesség

 

r Pedal, -s, -e pedál, lábbal végzett munka átvitelére szolgáló

 

szerkezet

 

pedant pedáns, kinosan rendes

 

r/s Pepita, -s, -s pepita, apró kockás szín

 

perfekt perfekt, tökéletes, kitűnő

 

e Periode, -, -n periódus, szakasz

 

r Perron, -s, -s peron, vasúti vágányok mellett kitelepített út

 

pervers perverz, elvetemült, romlott

 

e Petarde, -, -n patárda, jelzőrakéta

 

s Petroleum, -s petróleum, világítóolaj

 

s Phantom, -s, -e fantom, agyrém, kisértet

 

r Pharao, -(s), …oren fáraó, egyiptomi uralkodó

 

e Philharmonie, -, …ien filharmónia, zenészek társasága

 

s Phlegma, -s flegmaság, közönyösség, egykedvűség

 

e Phobie, -, …ien fóbia, beteges félelem

 

e Physik, - fizika, természettudomány ága

 

pikant pikáns, sikamlós, csípős

 

r Pilot, -en, -en pilóta, repülőgép vezetője

 

r Pinguin, -s, -e pingvin, úszómadár

 

e Pizza, -, -s/…zzen pizza, olasz lángosféle étel

 

e Pizzeria, -, -s/…rien pizzéria, olasz étterem

 

s Plakat, -(e)s, -e plakát, falragasz

 

e Plombe, -, -n plomba, ólomzár

 

plus plusz, többlet, előny

 

e Pogatsche, -, -n pogácsa, kerek sós sütemény

 

e Poliklinik, -, -en poliklinika, nyilvános rendelőintézet

 

e Politik, -,- en politika, államtudomány

 

e Politur, -, -en politúr, polírozás, fényesítés

 

r Pollen, -s, - pollen, hímpor, virágpor

 

s Polo, -s poló, lovas gyeplabdajáték, vizilabda

 

r Polyp, -en, -en polip, nyolckarú tengeri állat

 

s Pony, -s, -s póni, kisnövésű lófajta

 

s Pop-corn, -s pattogatott kukorica

 

r Porno, -s, -s pornó, parázna, szeméremsértő

 

s Porto, -s, -s/…ti portó, nem bérmentesitett küldemény

 

s Porträt, -s, -s portré, képmás

 

s Porzellan, -s, -e porcelán, kemény finom kémiai anyag

 

e Position, -, -en pozíció, hely, helyzet

 

positiv pozitiv, valóságos, tényleges

 

r/s Poster, -s, - poszter, plakát

 

präzis precíz, pontos, szabatos

 

r Premier, -s, -s premier, ősbemutató, első előadás

 

prima príma, kitűnő, kiváló

 

primitiv primitív, ősi, eredeti, ostoba

 

s Prisma, -s, …men prizma, hasáb, macskaszem

 

privat privát, külön, saját

 

r Profit, -(e)s, -e profit, haszon, nyereség

 

e Prognose, -, -n prognózis, előzestes számítás,

 

időjárás előrejelzés

 

s Programm, -s, -e program, terv, tervezet, szándék

 

r Projektor, -s, …oren projektor, kivetítő

 

e Propaganda, - propaganda, hírverés, népszerűsítés

 

r Propeller, -s, - propeller, légcsavar, hajócsavar

 

r Prophet, -en, -en próféta, Isten kiválasztott embere

 

e Prosa, - próza, kötetlen előadás, nem vers

 

r/s Prospekt, -(e)s, -e prospektus, reklámszerű ismertető

 

r Prototyp, -s, -en prototipus, mintagép, ősalak

 

prüde prüd, álszemérmes, erkölcs-csősz

 

r Psychiater, -s, - pszichiáter, elmegyógyász

 

s Publikum, -s, …ka publikum, közönség

 

r Pullover, -s, - pulóver, kötött kabát

 

e Pumpe, -, -n pumpa, szivattyú

 

e Putzerei, -, -en puceráj, mosoda, (vegy)tisztító

 

e Pyramide, -, -n piramis, fáraók síremléke Egyiptomban

 

 

 

s Quad, -s, -s quad, négykerekű motor

 

 

 

r Rabbi, -s, …inen rabbi, zsidó vallás papja

 

r/s Radar, -s, -e radar, rádiós kutatás, mérése

 

r Radiator, -s, …oren radiátor, fűtőtest

 

r Radiergummi, -s, -s radír, törlőgumi

 

radikal radikalis, erőszakos, szélsőséges

 

e Rakete, -, -n rakéta, jelzőlövedék

 

r Rang, -(e)s, Ränge rang, fokozat

 

r Rapport, -(e)s, -e rapport, kihallgatás, beszámoló

 

e Rapsodie, - rapszódia, lírai költemény vagy zenei mű

 

e Ratifikation, -, -en ratifikáció, államközi szerződést jóváhagyó

 

e Ration, -, -en ráció, ész, értelem, józan ész

 

e Razzia, -, …ien razzia, rajtaütésszerű rendőri ellenőrzés

 

s Referat, -(e)s, -e referátum, jelentéstétel, beszámoló

 

r Reflektor, -s, …oren reflektor, fényszóró

 

r Refrain, -s, -s refrén, váltzatlanul ismétlödő sor vagy

 

dallamrész

 

s Regiment, -(e)s, -e/-er regiment, hadsereg

 

s Register, -s, - regiszter, lajstromjegyzék

 

e Registration, -, -en regisztráció, nyilvántartásba vétel

 

e Rehabilitation, -, -en rehabilitáció, utókezelés

 

e Reklamation, -, -en reklamáció, panasz

 

e Reklame, -, -n reklám, hirdetés

 

r Rekord, -(e)s, -e rekord, csúcs, csúcseredmény

 

r Rektor, -s, -en rektor, egyetem ill. főiskola vezetője

 

e Relation, -, -en reláció, kapcsolat

 

e Reliquie, -, -n relikvia, emlék

 

r Reporter, -s, - riporter, kérdező

 

s Requiem, -s, -s/-quien rekviem, gyászmise

 

e Resonanz, -, -en rezonancia, együttrezgés

 

retro retro, ellentétes irányba való mozgást jelöl

 

e Retoure, -, -n retúr, visszatérítés

 

r Revolver, -s, - revolver, pisztoly

 

s Rezept, -(e)s, -e recept, orvosi utasítás

 

e Rezeption, -, -en recepció, fogadó (hely)

 

reziprok reciprok, fordított

 

s Rheuma, -s reuma, izületi betegség

 

e Ribisel, -, -n ribizli, bogyós cserje

 

s Risiko, -s, -s/…ken rizikó, kockázat

 

ritual rituális, szertartásos

 

r Rock, -s, -s rock, zenei műfaj

 

r/s Rodeo, -s, -s rodeó, bika-lovaglás

 

e Romantik, - romantika, álmodozás, rajongás

 

s Rouge, -s, -s rúzs, arcfesték, festékrudacska

 

s Roulett, -(e)s, -e/-s rulett, szerencsejáték

 

e Routine, - rutin, gyakorlat, ügyesség

 

r Rubikon, -s rubikon, többé már vissza nem vonható

 

r Rubin, -s, -e rubin, drágakő

 

r Rum, -s, -s rum, szeszesital

 

e Rumba, -, -s rumba, társasági tánc

 

 

 

r Sadismus, - szadizmus, nemi ösztön kóros megnyilvánulása

 

e Safari, -, -s szafari, afrikai vadászat

 

e Salami, -, -/-s szalámi, füstölt kolbászféle

 

r Salat, -(e)s, -e saláta, levélzöldség

 

e Schablone, -, -n sablon, minta

 

r Schal, -s, -s/-e sál, nyakbavaló

 

schatzen, -te, h. ge-t saccol, felbecsül, felmér

 

s Schema, -s, -s/…mata séma, minta

 

r Schlag, -(e)s, Schläge slag, gumicső

 

r Schleim, -(e)s, -e slejm, köpet

 

r Schlitz, -es, -e slicc, (nadrág)hasíték

 

r Schluck, -(e)s, -e/Schlücke slukk, korty

 

Schluss! slussz, vége! Kész! Végeztem!

 

r Schnaps, -es, Schnäpse snapsz, pálinka

 

r Schnitt, -(e)s, -e snitt, szabás, szabásminta

 

e Schokolade, -, -n csokoládé, kakaóból készült édesség

 

schräg srég, ferde

 

r Schuster, -s, - suszter, cipész

 

e Sektion, -, -en szekció, tagozat

 

s Seminar, -s, -e/…rien szeminárium, gyakorlat (egyetemen)

 

e Semmel, -, -n zsemle, péksütemény

 

e Sensation, -, -en szenzáció, feltűnést keltő esemény

 

s Serum, -s, Seren/Sera szérum, oltóanyag

 

r Simulant, -en, -en szimuláns, tettető

 

simultan szimultán, egyidejű, egyszerre történő

 

r Siphon, -s, -e szifon, szódavíz előállítására való készülék

 

e Situation, -, -en szituáció, helyzet

 

e Skala, -, -en skála, hangsor

 

e Skizze, -, -n skicc, vázlat

 

e Soja, -, Sojen szója, hüvelyes növény

 

e Solidarität, - szolidaritás, összetartozás

 

solo szóló, egyes, egyedüli

 

e Sozialdemokratie, - szociáldemokrácia, a munkásmozgalom

 

reformista irányzata

 

r Sozialismus, - szocializmus, forradalmi munkásmozgalom

 

sparen, -te, h. ge-t spórol, megtakarít

 

e Speis, -, -en spejz, kamra, éléskamra

 

e Spekulation, -, -en spekuláció, nyerészkedés

 

r Spitzel, -s,- spicli, spion, besúgó

 

stabil stabil, szilárd, erős

 

r Stand, -(e)s, Stände stand, elárusítóhely

 

r Statist, -en, -en statiszta, mellékszereplő

 

e Statistik, -, -en statisztika, adatok elemzésének tudománya

 

stimmen, -te, h. ge-t stimmel, egyezik

 

stramm stramm, erős, izmos

 

e Stuktur, -, -en stuktura, szerkezet

 

e Subkultur, -, -en szubkultúra, jellegzetes társadalmi csoportot

 

jellemző életmód

 

e Subvention, -, -en szubvenció, támogatás

 

s Symbol, -s, -e szimbólum, jelkép

 

sympatisch szimpatikus, rokonszenves

 

 

 

tabu tabu, érinthetetlen

 

e Taktik, -, -en taktika, mesterkedés, fortély

 

r Tarif, -(e)s, -e tarifa, díj

 

s Telefon, -s, -e telefon, távbeszélő

 

e Telepathie, - telepátia, távolbalátás

 

s Teleskop, -s, -e teleszkóp, csillagászati távcső

 

e Tendenz, -, -en tendencia, irány, irányzat

 

s Thema, -s, Themen téma, a beszéd tárgya

 

e Theoligie, - teológia, hittudomány

 

e Toleranz, - tolerancia, elfogadás

 

e Tombola, -, -s/Tombolen tombola, tárgysorsjáték

 

e Tortur, -, -en tortúra, kínzás

 

e Tournee, -s, -s turné, utazás

 

r Trabant, -en, -en trabant, darabont, fegyveres szolga

 

e Trafik, -, -en trafik, dohánybolt

 

r Trampel, -s, - trampli, nagydarab, tenyeres-talpas

 

r Transit, -s, -e tranzit, átmenő

 

r Tratsch, -(e)s traccs, beszélgetés

 

s Trauma, -s, Traumen/Traumata trauma, súlyos testi-lelki sérülés

 

e Trilogie, -, -n trílógia, három összefüggő irodalmi vagy

 

zenei mű

 

r Trend, -s, -s trend, irányadó

 

s Trio, -s, -s trió, háromtagú csoport

 

r Tribun, -s/-en, oder -e/-en tribun, szónok

 

trivial triviális, közönséges

 

r/s Trikot, -s, -s trikó, mez

 

r Tropus, -, Tropen trópus, forró égövi vidék

 

r Trottel, -s, - trotli, bárgyú, gügye

 

r Tschikosch, -(e)s, -e csikós

 

r Tumor, -s, Tumoren tumor, daganat

 

e Tunika, -, -niken tunika, rómaiak ingszerű ruhája

 

tunken, -te, h. ge-t tunkol, mártogat

 

r Turban, -(e)s, -e turban, kendőből csavart föveg

 

e Turbine, -, -n turbina, átalakítógép

 

r Turnus, -, -nusse turnus, egymást váltó csoport

 

e Tusche, -, -n tus, író- és festékanyag

 

tüchtig tüchtig, alapos, rendes

 

türkis türkisz, zöldeskék

 

Typografie, - tipográfia, nyomdászat

 

 

 

ultra- ultra-, szélső-, túl-

 

ultrakonservativ ultrakonzervatív, szélsőségesen konzervatív

 

universal univerzális, többféle használatra

 

s Universum, -s univerzum, világmindenség

 

unsympatisch unszimpatikus, nem szimpatikus

 

e Urbanisation, -, -en urbanizáció, városiasodás

 

s Utopia, -/-s utópia, megvalósítatlan

 

 

 

s Vakzin, -s, -e vakcina, oltóanyag

 

e Vanille, - vanilla, fűszernövény

 

r Vasall, -en, -en vazallus, hűbéres

 

vegetativ vegetativ, akarattól független

 

r Vektor, -s, -toren vektor, irányított egyenes szakasz

 

e Veranda, -, Veranden veranda, házhoz épített fedett helyiség

 

r Vers, -es, -e vers, rímbe szedett irodalmi mű

 

e Villa, -, Villen villa, nagy ház

 

e Viola, -, Violen viola, ibolya

 

virtous virtóz, mesteri, utolérhetetlen

 

r Virus, -, Viren vírus, kórokozó

 

e Vision, -, -en vizió, látomás

 

s Vitamin, -s, -e vitamin, a szervezet működéséhez

 

nélkülözhetetlen anyag

 

e Vitrine, -, -n vitrin, üvegfalú szekrény

 

r Vokal, -s, -e vokál, magánhangzó

 

s Volt, -/-(e)s, - volt, a feszültség mértékegysége

 

r Vulkan, -s, -e vulkán, tűzhányó

 

 

 

e Wade, -, -n vádli, alsó lábszár izmos része

 

r Wagon, -s, -s vagon, kocsi

 

r Walzer, -s, - valcer, keringő

 

e Wirtschaft, -, -en vircsaft, rossz gazdálkodás,

 

zűrzavar, rendetlenség

 

 

 

r Zar, -en, -en cár, orosz uralkodó

 

s Zebra, -s, -s zebra, fekete-fehér csíkos vadló

 

e Zeremonie, -, -n ceremónia, szertartás

 

e Zero, -, -s zéró, nulla

 

r Zettel, -s, - cetli, cédula

 

s Ziel,- (e)s, -e cél, végpont

 

r Zollstock, -(e)s, Zollstöcke colstok, összehajtható, rendszerint fából készült

 

mérőeszköz

 

r Zug, -(e)s, Züge cúg, (lég) huzat

 

zurück curikk! (népies) hátra, Vissza!

 

e Zuspeise, -, -n Csuszpájz, körítés