INSTANT Deutsch Tananyag

NÉMET Betűk-Hangok

BetűK

betűk

kiejtése         

fonetika


A, a

á

a

aː

machen (csinálni)

Tal (völgy)

Ä, ä

umlaut á

ɛ

ɛː

Käse (sajt)

fährt (utazik (E/3))

B, b

b

p

Balkon,

halb (fél [számnév])

C, c

ts

tʃ

kh

Celcius,

Cello (gordonka-olasz*),

Café (kávéház-francia*)

Ch, ch

céhá

ç

χ

kh

ʃ

tʃ

ich (én)

Buch (könyv)

Chor (énekkar)

Chef (főnök-francia*)

Couch (heverő-angol*)

D, d

d

Dach

E, e

é

e

eː

ɛ

ə

legal (törvényes, legális)

See (tó, tenger [névelőtől függ, hogy melyik])

gern (szívesen)

Name (név)

F, f

ef

f

frisch (friss)

G, g

g

k

ç

ʒ

Gabel (villa [evőeszköz])

Zug (vonat)

zwanzig (húsz)

Gilet (mellény-francia*)

H, h

h

néma

Hammer (kalapács)

fliehen (megfutamodik)

I, i

i

i

iː

wird (lesz)

wir (mi [személyes névmás])

J, j

jot

j

ʒ

dʒ

jetzt (most)

Jalousie (zsalu-francia*)

Job (állás-angol*)

K, k

kh

Küche (konyha)

L, l

el

l

Laterne (lámpás)

M, m

em

m

Marmelade (lekvár)

N, n

en

n

Nase (orr)

O, o

ó

o

oː

Wort (szó)

Floß (csempézett)

Ö, ö

ő

œ

øː

öffnen ([ki-]nyit)

lösen (felold)

P, p

ph

Pumpe (pumpa, szivattyú)

Qu, qu

kú, kvé

kv

Qual (kín)

R, r

er

ɾ, r

Rübe (ehető gyökér, a répafélék családjához tartozik)

S, s

esz

s

z

ist (van, létezik)

suchen (keres vmit)

ß (néha: ss)

„sárfesz esz”

s

groß (nagy)

Sch, sch

escéhá

ʃ

Schuh (cipő)

T, t

th

ʦ

Tante (nagynéni)

information (információ-latin*)

U, u

u

u

uː

und (és)

du (te)

Ü, ü

ü

ʏ

yː

fünf (öt)

üben (gyakorol)

V, v

fau

f

v

viel (sok)

Vase (váza)

W, w

vé, dupla vé

v

Ware (áru)

X, x

iksz

ks

Xylophon (xilofon)

Y, y

ipszilon

ʏ

yː

[j]

[ɪ]

Gymnasium (gimnázium)

Lyrik (lírai költemény -angol*)

Yacht (jaht)

Pyjama (pizsama)-*angol

Z, z

cet

ts

Zahl (szám [1, 2, 3 stb.])

 

 

 

Névelők 

der die das 

 

Névelők 

A „DER” használata

 

Jelentések

Példák

Hímnemű élőlények

Mann, Wolf, Vater

Égtájak

Norden, Süden

Napok

Montag, Dienstag

Hónapok

Januar, Februar

Évszakok

Frühling, Sommer

Pénznemek

Forint (aber: e Krone, s Pfund Sterling)

Néhány folyó

 

Néhány ország

Rhein, Main, Inn, Po, Mississippi, Nil, Ob, Jenissei

Irak, Iran, Sudan, Jemen, Libanon

 

  

Végződések

Példák

–ich végződés

Teppich

–ig végződés

Honig

–lingvégződés

Liebling

 –er végződés

Bauer, Putzer, Schuster, Tischler

 –el végződés

Vogel

 –en végződésű főnevek

Garten

–ist végződés

Nationalist, Polizist, Rezeptionist

 –us végződés

Nationalismus, Marxismus,

Egyszótagú főnevek többsége

Weg, Mund, Berg

 –eur végződés

Friseur, Dekorateur, Kaskaeur

 

 

 

A „DIE” használata 

Jelentések

Példák

Nőnemű élőlények

Frau, Wölfin

Néhány ország

Schweiz, Türkei, Slowakei, USA

Folyók többsége

Donau, Elbe

Fafélék többsége

Eiche, Pappel

Virágok többsége

Rose, Tulpe, Begonie

Az összes hajónév

Budapest, Atlantic

 

Végződések

Példák

–ei végződés

Polizei, Schusterei, Putzerei,

–heit végződés

Freiheit

–ie végződés

Industrie, Dramaturgie, Biologie

–in végződés

Lehrerin, Putzerin, Schusterin

–keit végződés

Dankbarkeit

–schaft végződés

Nachbarschaft

–tät végződés

Qualität

–ion végződés

Kommission

–tion végződés

Nation

–ung végződés

Endung

–e-re végződő főnevek többsége

Liebe, Schlange

Minden –t-re végződő egyszótagú főnév

Fahrt, Pflicht

(aber: s Brot

           s Boot)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „DAS” használata 

Jelentések

Példák

Fiatal élőlények többsége

Kind, Kalb

Országok többsége

Ungarn, Deutschland

Minden város

Budapest

Fémek többsége

Eisen, Blei

Anyagfajták többsége

Papier, Holz

Gyűjtőnevek többsége

Volk

 

 

Végződések

Példák

–chen, -lein kicsinyítő képzős főnevek

Mäuschen, Büchlein, Mädchen

–um végződés

Maximum

–tum végződés

Eigentum

(aber:  - r Irrtum

-r Reichtum)

Igéből képzett főnevek

Lernen

–nis végződésű főnevek többsége

Bedürfnis

(aber: - e Kenntnis,

-        e Erkenntnis,

-        e Erlaubnis,

-        e Finsternis)

–sal végződésű főnevek többsége

Schicksal

–tel végződésű főnevek többsége

Viertel

Melléknévből képzett főnevek többsége

Schöne, Arme

 

 

                     

   SZÓREND

 

Kijelentő mondat 

Jelen Idő

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

Ich           höre            heute    im Zimmer     das Radio.

  1           2                      3                4                  5

 

Kérdő mondat  

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 2       1           3          4                5

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

Csak az első két tagot cseréljük fel. 

 

Tagadó mondat 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.)

 

 

 

 

Névelők Esetei

 

A határozott névelő (der bestimmte Artikel)

 

Ragozása

 

EGYES SZÁM

 TÖBBES SZÁM

 

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

der

die

das

die

tárgyeset

den

die

das

die

részes eset

dem

der

dem

den

birtokos eset

des

der

des

der

 

A határozatlan névelő (der unbestimmte Artikel)

Ragozása

 

EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

 

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

ein

eine

ein

tárgyeset

einen

eine

ein

részes eset

einem

einer

einem

birtokos eset

eines

einer

eines

 

 

 

 

 

 

 

Főnevek többesszáma

A többes szám jelölése

 

A német nyelvben a többes szám jelzése többféleképpen történhet:

 • alaki különbség nélkül [ – ]: der Maler (festő)die Maler (festők)
 • tőhangváltás (Umlaut) jelzi a különbséget [ ¨– ]: die Mutter (anya)die Mütter (anyák)
 • –e, –er, –n, –en, –s ragok jelzik a különbséget: das Auto (autó)die Autos (autók)
 • Umlaut és –e vagy –er végződés együtt jelzi a különbséget [ ¨–e, ¨–er ]: der Baum (fa)die Bäume (fák)

A többes számot tehát kilenc módon jelölhetjük:

 

Umlaut

Rag

Szótári jelölés

Egyes szám

Többes szám

1.

nincs

nincs

der Maler

die Maler

2.

van

nincs

¨–

der Vater

die Väter

3.

nincs

–e

–e

der Tisch

die Tische

4.

van

–e

¨–e

der Stuhl

die Stühle

5.

nincs

–er

–er

das Kind

die Kinder

6.

van

–er

¨–er

das Buch

die Bücher

7.

nincs

–n

–n

die Katze

die Katzen

8.

nincs

–en

–en

die Frau

die Frauen

9.

nincs

–s

–s

das Auto

die Autos

 

 

 

 

WER? WAS? Kérdőszavak

Kérdő szavak

 

Was für ein Mann ist er? (Milyen ember ő?)

 

eset

EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

hímnem

nőnem

semlegesnem

minden nem

alanyeset

was für ein...?

was für eine...?

was für ein...?

was für...?

tárgyeset

was für einen...?

was für eine...?

was für ein...?

was für...?

részes eset

was für einem...?

was für einer...?

was für einem...?

was für...?

birtokos eset

was für eines...?

was für einer...?

was für eines...?

was für...?

 

Ragozható Kérdőszavak 

Alanyeset

wer Ki?

Wer bist du?

Tárgyeset

wen Kit?

Wen siehst du da?

Részes eset

wem Kinek?

Mit wem sprichst du?

Birtokos eset

wessen Kinek a..ja, ..je.?

Wessen Buch ist das?

   

Melyik?

 

der

das

die

Többesszám

Alanyeset

welcher

welches

welche

welche

Tárgyeset

welchen

welches

welche

welche

Részes eset

welchem

welchem

welcher

welchen

Birtokos eset

welches

welches

welcher

welcher

 

 

További Kérdőnévmások 

was?:  mi?, mik? mit?, miket? 

was für ein/eine/ein?: milyen 

wie viel?: mennyi? 

der/die/das wievielte?: hányadik? 

wievielmal?: hányszor? 

wie?: milyen, hogyan? 

wann, bis wann, seit wann?: mikor, meddig, mióta

wie lange?: mennyi ideig/ mennyi ideje? 

wie oft?: milyen gyakran? 

wo?: hol? 

woher?: honnan? 

wohin?: hová? 

warum, weshalb, weswegen, wieso?: miért, hogyhogy? 

womit, wozu, wovon?: mivel, mihez, mitől?Kérdések példákkal

 

németül

 magyar jelentése

 

 

Wann?

Mikor?

Wann gehen wir ins Kino? 

Mikor megyünk moziba?

Wann fahren wir in die Schweiz?

Mikor utazunk Svájcba??

Von wann? Bis wann?

Mettől? Meddig?

Von wann bis wann bist du hier?

Mettől-meddig vagy itt?

Von wann bis wann darf ich hier bleiben?

Mettől-meddig maradhatok itt?

Seit wann? 

Mióta?

Seit wann lebst du alleine?

Mióta élsz egyedül?

Seit wann seid ihr Freunde?

Mióta vagytok barátok?

Warum?

Miért?

Warum liest du auf  Deutsche? 

Miért olvasol a németül?

Warum ist es so wichtig?

Miért olyan fontos?

Was?

Mi? Mit?

Was möchtest du essen? 

Mit szeretnél enni?

Was ist denn los mit Ihnen? 

Mi van önnel?

 

Was für ein/eine/ein?

Milyen?

 

 

Was für ein Junge ist er? (der Junge)

Milyen fiú ő?

Was für eine Ziege geht da?  (die Ziege)

Milyen kecske megy ott?

 

 

Was für eine Brille hat sie? (die Brille)

Milyen szemüvege van?

Was für ein Geschäft? (das Geschäft)

Milyen üzlet?

Was für ein Bild? (das Bild)

Milyen kép?

 

 

 

 

 

 

Welcher/welche/welches?

Melyik? (der, die, das fn alapján)

Welcher  Welche  Welches

Melyik?

Welcher Schrank? (der Schrank)

Melyik szekrény? 

Welcher Tisch? (der Tisch)

Melyik asztal?  

Welchen (der-->den)

Melyiket?

Welchen Schrank? (den Schrank)

Melyik szekrényt? (szekrényt)

Welchen Stuhl? (den Stuhl)

Melyik széket? (széket)  

Welche (die-->die) 

Melyik? Melyiket?

Welche Dose? (die Dose)

Melyik doboz? Melyik dobozt?

Welche Blume?

Melyik virágot?  

Welche (die-->die)

Melyikeket?Melyik + többesz sz.

Welche Schränke? (der Schrank, die Schränke)

Melyik szekrényeket?

Welche Brillen? (die Brille,-n)

Melyik szemüvegeket?  

Welches (das-->das)?

Melyik? Melyiket?

Welches Buch? (das Buch)

Melyik könyv? Melyik könyvet?

Welches Kleid?

Melyik ruhát?  

Wer?

Ki?

Wer hat hier einen Mantel hier gelasst? 

Ki hagyott itt egy kabátot?

Wer sind Sie?

Kicsoda ön?  

Wen?  (den)

Kit?

Wen suchst du?

Kit keresel?

Wen siehst du?

Kit látsz?

 

Wem?  (dem)

Kinek?

Wem gibst du deine Papiere? 

Kinek adod a papírjaidat?

Wem gibst du Geld?

Kinek adsz pénzt?

 

Wessen?  (dessen)

Kinek a?

Wessen Reisepass ist es?

Kinek az útlevel ez?

Wessen Schokolade ist es?

Kinek a csokija ez?

 

Wem gehört? 

Kié?/ Kihez tartozik?

Wem gehört dieses Gerät? 

Kié ez a készülék?

Wem gehört der Photoapparat?

Kié ez a fényképezőgép?

 

Mit wem? 

Kivel?

Mit wem gehst du ins Kino? 

Kivel mész moziba?

Mit wem möchtest du das Haus anschauen?  

Kivel szeretnéd a házat megnézni?

Womit? 

Mivel?

Womit spielen wir?

Mivel játszunk?

Womit gehen wir?  

Mivel megyünk?

Wie?

Hogy/Hogyan?

Wie spielt man mit diesem Spielzeug? 

Hogy kell ezzel a játékkal játszani?

Wie funktioniert es?   

Hogy működik ez?

Wie groß? 

Mekkora?

Wie groß ist diese Lampe?

Mekkora ez a lámpa?

Wie groß ist dieses Gemälde?  

Mekkora ez a festmény?

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie alt?

Hány éves?

Wie alt ist sie?

Hány éves?

Wie alt ist dein Kind?  

Hány éves a gyermeked?

Wie teuer?

Mennyibe kerül?

Wie viel kostet?

Mennyibe kerül?

Wie teuer ist dieses Kleid?

Mennyibe kerül ez a ruha?

Wie viel kostet der Brot?

 

Mennyibe kerül a kenyér?

Wie viel Uhr ist es?

 

Mennyi az idő?

Wie spät ist es?

Mennyi az idő?

Wie viel Uhr ist es jetzt?

Mennyi most az idő?

Wie spät ist es jetzt?  

Most mennyi az idő?Milyen késő van?

Wieso?

Hogy-hogy?/ Mégis miért?

Wieso packst du alles weg?

Hogy-hogy mindent elpakolsz?

Wieso musst du alles wissen?  

Hogy-hogy mindent tudnod kell?

Wo?

Hol?

Wo wohnst du?

Hol laksz?

Wo warst du?

Hol voltál?

Wohin?

 

Hova?

Wohin wollt ihr ausgehen?

Hol akartok bulizni?

Wohin fährt ihr?  

Hova utaztok?

Woher?

Honnan?

Woher kommst du? 

Honnan jössz?

Woher sind sie?  

Honnan vannak?

Wovon?

Miből?

Wovon muss ich es rausnehmen?

Miből kell ezt kivennem?

Wovon ist es?

Miből van ez?

 

Igekötők

Igekötők jelentése

 

Ebben a fejezetben az igekötők használatának rutinosabbá tételét kívánjuk elősegíteni.

Egy-egy kivétellel az igekötők jelentése egységesnek mondható a német nyelvben, melyre a következő pár oldalon szeretnénk rávilágítani. 

1. Soha el nem váló igekötők:

be, ge, er, ent, emp, ver, zer, +miss (ragozott alakban sosem válik el)

 

2. Elváló és (bizonyos esetekben) nem elváló igekötők:

wieder, vider, voll, um, durch, hinter, über, unter

 

3. Elváló igekötők:

ab, an, auf, aus, bei, dar, ein, fort, heim, her, hin, mit, nach, nieder,

vor, weg, zu, zurück, zusammen stb.

 

wieder: csak a wiederholen (ismétel) igében nem válik el,  minden más

esetben elválik

 

 

 

 

ad geben, gab, h. gegeben

átad übergeben, übergab, h. übergeben     át-ÜBER

bead hinein/geben, gab hinein, h. hineingegeben   be- HINEIN

kiad heraus/geben, gab heraus, h. herausgegeben  ki- HERAUS

hinaus/geben, gab hinaus, h. hinausgegeben

megad (zu)/geben, gab (zu), h. (zu)gegeben  meg (hozzá-) ZU

visszaad zurück/geben, gab zurück, h. zurückgegeben  vissza- ZURÜCK 

 

áll stehen, stand, i. gestanden

átáll herüber/stehen, stand herüber, i. herübergestanden

hinüber/stehen, stand hinüber, i. hinübergestanden

feláll auf/stehen, stand auf, i. aufgestanden

kiáll (kibír) aus/stehen, stand aus, i. ausgestanden

visszaáll zurück/stehen, stand zurück, i. zurückgestanden 

 

állít stellen, stellte, h. gestellt

átállít (szerkezetet) um/stellen, stellte um, h. umgestellt   át-UM

beállít (beigazít) ein/stellen, stellte ein, h. eingestellt  be-EIN

felállít auf/stellen, stellte auf, h. aufgestellt  fel-AUF

kiállít (közszemlére; iratot) aus/stellen, stellte aus, h. ausgestellt  ki-AUS

visszaállít (visszatesz) zurück/stellen, stellte zurück, h. zurückgestellt

odaállít hin/stellen, stellte hin, h. hingestellt  oda-HIN 

 

alszik schlafen, schlief, i. geschlafen

elalszik ein/schlafen, schlief ein, i. eingeschlafen

kialszik aus/schlafen, schlief aus, i. ausgeschlafen

elalszik (későn ébred) verschlafen, verschlief, i. verschliefen

 

 

belép treten, trat, i. getreten

kilép heraus/treten, trat heraus, i. herausgetreten

hinaus/treten, trat hinaus, i. hinausgetreten

átlép übertreten, übertrat, i. übertreten

fellép herauf/treten, trat herauf, i. heraufgetreten

hinauf/treten, trat hinauf, i. hinaufgetreten

fellép (vki/vmi ellen) auf/treten, trat auf, i. aufgetreten

lelép hinab/treten, trat hinab, i. hinabgetreten

herab/treten, trat herab, i. herabgetreten 

 

cserél tauschen, tauschte, h. getauscht

becserél ein/tauschen, tauschte ein, h. eingetauscht

átcserél um/tauschen, tauschte um, h. umgetauscht

kicserél aus/tauschen, tauschte aus, h. ausgetauscht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segédigék

 

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

ich

kann

darf

mag

will

muss

soll

du

kannst

darfst

magst

willst

musst

sollst

er/sie/es

kann

darf

mag

will

muss

soll

wir

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

ihr

könnt

dürft

mögt

wollt

müsst

sollt

sie/Sie

können

dürfen

mögen

wollen

müssen

sollen

 

Német időbeli és módbeli segédigék


Időbeli segédigék: haben, sein, werden

Módbeli segédigék: dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen

wollen = akaratot fejez ki

 1. Ich will in Berlin studieren
 2. Tom will um 8 Uhr nach Wien fahren.

sollen = szükségességet fejez ki, ha valami külső ok miatt kell cselekednünk.

 1. Ich soll viel Gemüse essen.
 2. Du sollst den Text wiederholen, weil du morgen in die Schule gehen wirdst.

müssen = szükségességet fejez ki, ha saját elhatározásból kell megtenni valamit

 1. Es tut mir leid, aber ich muss wirklich schon gehen.
 2. Wir müssen hart arbeiten, wenn wir viel Geld verdienen möchten.

können = képességet, lehetőséget fejez ki

 1. Ich kann gut Deutsch sprechen.
 2. Ivy kann 3 Stunden lang Englisch lernen.

dürfen = lehetőséget fejez ki (szabad megtenni valamit)

 1. Ich darf am Samstad in die Disco gehen.
 2. Wir dürfen nicht viel Bier  trinken.

mögen = azt fejezi ki, ha valamit kedvelünk, szeretünk

 1. Ich mag jeden Morgen früh aufstehen.
  Gabi mag nicht in die Schule gehen.

 

          A német melléknév és ragozása

Gyenge melléknévragozás

HASZNÁLATA: Ha a jelzős kifejezés előtt határozott névelő vagy más háromalakú determináns áll, akkor ezek egyértelműen jelzik a melléknév nemét. Ilyenkor a melléknevet gyengén ragozzuk és az -e,-en ragokat veszi fel. 

háromalakú determináns=különbözik mindhárom nemben az alakjuk. Pl. der, die, das. 

 


der

die

das

Alanyeset

der große Tisch

die runde Lampe

das schöne Haus

Tárgyeset

den großen Tisch

die runde Lampe

das schöne Haus

Részese.

dem großen Tisch

der runden Lampe

dem schönen Haus

Birtokos e.

des großen Tisches

der runden Lampe

des schönen Hauses

 

Erős melléknévragozás

Használata

 • Ha nincs előtte sem határozott,sem határozatlan névelő
 • Anyagnevek előtt: Ich trinke starken Kaffee. (Erős kávét iszom.)
 • Megszólításokban: Lieber Peter! / Liebe Anna! (Kedves Péter! / Kedves Anna!)
 • Üdvözlésekben és jókívánságokban: Guten Tag! (Jó napot!), Guten Appetit! (Jó étvágyat!)
 • Birtokos esetben álló tulajdonnév után: Das ist Peters neues Haus. (Ez Péter új háza.)
 • A wessen?, dessen, deren névmások után: Wessen roter Schal hängt dort? (Kinek a piros sálja függ ott?)
 • 1-nél nagyobb tőszámnevek után: Dort stehen drei schöne Frauen. (Három szép nő áll ott.)
 • Ragozott határozatlan számnevek után (einige, etliche, mehrere, viele, wenige): Ich habe viele deutsche Bücher. (Sok német könyvem van.)
 •  

 

 


der

die

das

 

Nominativ

großer Tisch

runde Lampe

schönes Haus

 

Akkusativ

großen Tisch

runde Lampe

schönes Haus

 

Dativ

großem Tisch

runder Lampe

schönem Haus

 

Genitiv

großen Tisches

runder Lampe

schönen Hauses

 

 

 

 

Vegyes melléknévragozás

HASZNÁLATA: amikor az ein, kein megfelelő alakjai vagy a birtokos névmások különböző alakjai (mein, dein, sein, ihr, etc.) állnak a melléknév és a főnév előtt.


der

die

das

Nominativ

ein großer Tisch

eine runde Lampe

ein schönes Haus

Akkusativ

einen großen Tisch

eine runde Lampe

ein schönes Haus

Dativ

einem großen Tisch

einer runden Lampe

einem schönen Haus

Genitiv

eines großen Tisches

einer runden Lampe

eines schönen Hauses

 

 

Személyes Névmások     ESETEI


EGYES SZÁM

TÖBBES SZÁM

önöző forma

E/1.

E/2.

E/3.

T/1.

T/2.

T/3.

hímnem

nőnem

semlegesnem

alanyeset

ich

du

er

sie

es

wir

ihr

sie

Sie

tárgyeset

mich

dich

ihn

sie

es

uns

euch

sie

Sie

részes eset

mir

dir

ihm

ihr

ihm

uns

euch

ihnen

Ihnen

birtokos eset

mein

dein

sein

ihr

sein

unser

euer

ihr

Ihr

 

 

Ellentétek

MAGYAR

NÉMET

MAGYAR

NÉMET

fel

hinauf

le

hinunter

közel

nahe

távol

weit

itt

hier

ott

dort

  -val/-vel

mit

nélkül

ohne

korán

früh

későn

spät

most

jetzt

soha

nie

mindig

immer

ritkán

selten

tegnap

gestern

holnap

morgen

első

erste

utolsó

letzte

minden

jede

néhány

etwas

kevés

wenig

sok

viel

széles

breit

keskeny

schmal

nagy

groß

kicsi

klein

magas

hoch/gross(ember)

alacsony

niedrig

vastag/kövér

dick

vékony

dünn

könnyű

leicht

nehéz

schwer

kemény

hart

puha

weich

nedves

nass

száraz

trocken

gut

rossz

schlecht

gyors

schnell

lassú

langsam

helyes

richtig

téves/hamis

falsch

tiszta

sauber

piszkos

schmutzig

szép

schön

csúnya

hässlich

drága

teuer

olcsó

billig

csendes

leise

zajos

laut

hideg

kalt

forró

heiß

nyitva

offen

zárva

geschlossen

teli

voll

üres

leer

új