Elváló és nem elváló igekötős igék

Forrás:http://nemetnyelv.blogspot.hu/


Az igék előtagjai, melyeket a német nyelvben használnak, hasonlóak a magyar nyelven használt igekötőkhöz. A német nyelvben megkülönböztetünk elváló és nem elváló igekötős igéket.
 
Elváló igekötős igék
 
  • Mindig hangsúlyosak és önmagukban is érthetőek.
 
    ab-, an-, auf-, aus-, bei-, dar-, ein-, fehl-, fest-, für-, hin-, her-, inne-, los-, mit-, nach-, rück-, vor-, weg-, wieder-, zu-, zurecht-, zurück-, zwischen-, zusammen
 
  • Ahogy a nevükben is benne van, bizonyos esetekben elválnak az ige tövétől. Ezek az esetek a következők:
 
      Főmondatban (ami ragozott igés)
    jelen időben
      Ich hole deine Freundin ab.
      Elmegyek a barátnőd elé.
    múlt időben
      Ich holte deine Freundin ab.
      Elmentem a barátnőd elé.
 
  • Viszont nem válnak el

      Zu + Infinitiv alkalmazásakor.
     Es ist für mich selbstverständlich, meine Freundin abzuholen.
     Magától értetődő, hogy elhozom a barátnőmet.
 
      Mellékmondatokban
     Ja, ich sage dir noch einmal, dass ich deine Freundin abhole.
     Igen, még egyszer mondom, hogy elhozom a barátnődet.
 
      Perfekt (befejezett múlt idő) és Plusquamperfekt (régmúlt) esetén.
     Er hat sie gestern Morgen abgeholt.
     Elhozta őt tegnap reggel.
 
 
A leggyakoribb el nem váló igekötős igék:
 
  • Hangsúlytalanok és önmagukban nem érthetőek.
 
     be-, ge- ent-, emp, miß-, ver-, zer-, er-, wider-
 
  • A főmondatokban (jelen és múlt időben) és mellékmondatokban sem válnak el az igetőtől, valamint Perfektbe és Plusquamperfektbe sem, valamint a Partizip („ge” előtagos alak) nem kapja meg a szokásos ge- előtagot. Zu+infinitiv esetén pedig a „zu” az igénk elé kerül.
 
      Főmondat
     Jelen idő
      Ich verstehe alles.
      Mindent értek.
     Múlt idő
      Ich verstand alles. 
      Értettem mindent.
 
      Mellékmondat
     Ja, ich verstehe schon alles.
     Igen, már mindent értek.
 
      Perfekt
     Ich habe alles verstanden. (Nincs "ge"-előtag!!!)
     Értettem mindent.
 
      Zu+infinitiv
     Es ist für mich wichtig, alles zu verstehen.
     Számomra fontos, hogy mindent megértsek.
 
 
 
Elváló és nem elváló igekötős igék:
 
Vannak olyan előtagok, amelyek ha hangsúlyosak elválnak, viszont, ha hangsúlytalanok akkor nem:
Durch-, über-, um-, unter-, voll-, wider-, wieder-