Igeidők Áttekintése
Igeidők Ragozás (lernen)
(Gyenge Igék)
Ragozás (sehen)
(Erős Igék)
 
Jelen idő
 • ich lerne
 • du lernst
 • er lernt
 • wir lernen
 • ihr lernt
 • sie lernen
 • ich sehe
 • du siehst
 • er sieht
 • wir sehen
 • ihr seht
 • sie sehen
 

Összetett Múlt
 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben
gelernt
 • ich habe
 • du hast
 • er hat
 • wir haben
 • ihr habt
 • sie haben
gesehen  

 

Egyszerű Múlt

 • ich lernte
 • du lerntest
 • er lernte
 • wir lernten
 • ihr lerntet
 • sie lernten
 • ich sah
 • du sahst
 • er sah
 • wir sahen
 • ihr saht
 • sie sahen
 

Régmúlt
 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten
gelernt
 • ich hatte
 • du hattest
 • er hatte
 • wir hatten
 • ihr hattet
 • sie hatten
gesehen  

Egyszerű Jövő
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
lernen
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
sehen  

Befejezett Jövő
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
gelernt haben
 • ich werde
 • du wirst
 • er wird
 • wir werden
 • ihr werdet
 • sie werden
gesehen

 

Präsens (Jelen idő)

(Forrás:http://www.nemet-alapszokincs.info/

 

A cselekvő igeragozás (Aktiv) kijelentő mód (Indikativ) jelen idejére (Präsens) általában egyszerűen Präsens-ként hivatkozunk. A többi igeidő esetén is ezt az egyszerűsítést alkalmazzuk, és a cselekvő igeragozást és a kijelentő módot általában külön nem tüntetjük fel az igeidők mellett.

 

A jelen idő (Präsens) képzése

    sagen reden (1) reisen (2) sammeln (3)
ich -e sage rede reise sammle
du -st sagst redest reist sammelst
er -t sagt redet reist sammelt
wir -en sagen reden reisen sammelnt
ihr -t sagt redet reist sammelt
sie -en sagen reden reisen

sammeln

 

(1) Ha az igető végződése -d vagy -t, akkor az egyes szám 2. és 3. személyében, valamint a többes szám 2. személyében a rag előtt -e kötőhang lép fel (reden, baden, bluten, fasten, arbeiten, ...).

Ugyanez történik, ha az igető végződése -m vagy -n, és ezt mássalhangzó előzi meg, kivéve az l és r hangokat (atmen, rechnen, zeichnen, ...).

(2) Ha az igető végződése -s, -ß, -x, -z, akkor az egyes szám 2. személyben a személyrag csak -t lesz (reisen, heizen, sitzen, mixen, essen, ...).

(3) Ha a főnévi igenév végződése -eln, akkor az egyes szám 1. személyben a végződésből az -e- hang kimarad (sammeln, handeln, klingeln, schütteln, ...).

Az erős ragozású igék egy csoportja a jelen idő egyes szám 2. és 3. személyben tőhangváltozást szenved. A tőhangváltozásnak két alapvető típusa van:

Umlaut: a > ä, au > äu, o > ö tőhangváltozás (backen, braten, einladen, fahren, fallen, ...)

Brechung: e > i, e > ie tőhangváltozás (bewerben, brechen, erschrecken, essen, empfehlen, geschehen, lesen, sehen, ...)

  fahren laufen geben sehen
du fährst läufst gibst siehst
er fährt läuft gibt sieht

A rendhagyó igék ragozását az igével együtt meg kell tanulni. Az alapszókincs jelen időben tőhangváltó igéi.

 

 

A jelen idő (Präsens) használata

Er spielt mit seinen Kindern.

Es regnet in Strömen.

Ich bin müde.

a jelenben végbemenő cselekvés, történés, állapot

Ich studiere seit drei Jahren in Köln.

Wir warten auf den nächsten Bus.

a múltban kezdődött, és még tartó cselekvés

Die Erde bewegt sich um die Sonne.

általános érvényű megállapítás

Nächste Woche fahren wir in den Urlaub.

jövő idő (időpont megjelöléssel)

Als sie die Tür öffnet, steht er vor ihr.

elbeszélés élénkítése, történelmi események (múlt idő)

Präteritum

Az elbeszélő múlt (Präteritum) képzése

 

Gyenge igék sagen reden (1) rechnen (2)
ich -te sagte redete rechnete
du -test sagtest redetest rechnetest
er -te sagte redete rechnete
wir -ten sagten redeten rechneten
ihr -tet sagtet redetet rechnetet
sie -ten sagten redeten rechneten

A gyenge ragozású igék a -te időjellel képzik elbeszélő múltjukat.

(1) Ha az igető végződése -d vagy -t, akkor a jel előtt -e kötőhang lép fel (reden, baden, bluten, fasten, arbeiten, ...).

(2) Ugyanez történik, ha az igető végződése -m vagy -n, és ezt mássalhangzó előzi meg, kivéve az l és r hangokat (atmen, rechnen, zeichnen, ...).

 

Erős igék gehen stehen(1) tun (1)
ich - ging stand tat
du -st gingst stand(e)st tat(e)st
er - ging stand tat
wir -en gingen standen taten
ihr -t gingt standet tatet
sie -en gingen standen taten

 

Az erős ragozású igék az elbeszélő múltat a tőhangzó megváltoztatásával képzik (Ablaut). Az alapszókincs erős ragozású igéi.

 

(1) -e kötőhang a -d vagy -t végződésnél.

Vegyes igék denken senden (1) wissen
ich -te dachte sandte wusste
du -test dachtest sandtest wusstest
er -te dachte sandte wusste
wir -ten dachten sandten wussten
ihr -tet dachtet sandtet wusstet
sie -ten dachten sandten wussten

 

A vegyes ragozású igék a tőhangzó megváltoztatásával és a -te időjellel képzik elbeszélő múltjukat. Ragozásuk a módbeli segédigék ragozásához hasonlít. Az alapszókincs vegyes ragozású igéi.

(1) A senden és wenden vegyes ragozású igéknek van gyenge ragozású alakjuk is (jelentés eltérés).

 

Az elbeszélő múlt (Präteritum) használata

Er eröffnete die Konferenz und erklärte ...

írásos beszámolókban, jelentésekben (újság, tv, média)

Als wir ankamen, wurde es schon dunkel, sodass ...

Sie stieg in den Wagen und fuhr los.

a szóbeli elbeszélésekben, beszámolókban

Er musste laufen, um den Bus zu erreichen.

Er konnte wegen der Hitze nicht schlafen.

módbeli segédigékkel (Perfekt helyett)

Der Film war langweilig.

Sie hatte eine glückliche Kindheit.

a haben és sein igékkel (főigeként használva Perfekt helyett)

Perfekt (Elbeszélő múlt)

 

Az múlt idő (Perfekt) képzése

haben/sein + Partizip II

A Perfekt alakot a haben vagy a sein segédige jelen idejű ragozott formájával és a főige Partizp II alakjával képezzük: ich habe gelernt, ich bin gegangen. A segédigét a főigével együtt kell megtanulni.

A múlt időt a haben segédigével képzik:

 • a tárgyas igék (transitive Verben) (schreiben, finden, essen, ...)
 • a visszaható igék (reflexive Verben) (sich beeilen, sich freuen ...)
 • a módbeli segédigék (Modalverben) (dürfen, können, mögen, ...)
 • a személytelen igék (unpersönlichen Verben) (regnen, schneien, dunkeln ...)
 • olyan tárgyatlan igék, amelyek tartósabb helyzetet, állapotot fejeznek ki (schlafen, stehen, wohnen ...)

A múlt időt a sein segédigével képzik:

 • állapotváltozást jelentő tárgyatlan igék (intransitive Verben) (einschlafen, aufwachen, ...)
 • helyváltoztatást jelentő tárgyatlan igék (intransitive Verben) (gehen, kommen, laufen ...)
 • a sein, a bleiben és a werden igék
A Perfekt ragozott (haben/sein) és ragozatlan (Partizip II) része az egyszerű mondatban és az összetett mondatok főmondatában mondatkeretet alkot (ragozott forma a mondat 1. vagy 2. helyén, a ragozatlan forma a mondat végén):

Hast du mit ihm schon darüber gesprochen?

Sie sind schon nach Hause gegangen.

Wir sind durch den Wald gewandert.

Er hat seinen Freund besucht.

 

A múlt idő (Perfekt) használata

Ich habe meinen Eltern besucht.

Ich bin heute mit der Straßenbahn gekommen.

múlt idő a beszélt nyelvben

Der Lehrer ist gestern angekommen.

Ich habe schlecht geschlafen.

a befejezett cselekvésnek kihatása van a jelenre (a tanár itt van / álmos vagyok)

Morgen habe ich die Arbeit abgeschlossen.

Bald hat er es geschafft.

jövő időben befejeződő cselekvés (holnap befejezem a munkát / ezt hamarosan elintézi)

Perfekt - haben/sein

 

haben/sein - eltérő jelentés

A Perfekt képzésekor egyes igék mellett (tárgyas és tárgyatlan igeként is használható igék) mindkét segédige használható, azonban általában ez a jelentés megváltozásával is jár:

fahren, fliegen, heilen, irren, passieren, schießen, schmelzen, spritzen, stoßen, stürzen, treten, trocknen, verderben, wanken, ziehen, ...

 

Sie hat ihre Mutter zum Bahnhof gefahren. (járművel szállít)

Haben Sie den Wagen gefahren? (vezet)

Wir sind mit dem Zug gefahren. (utazik)

Der Pilot hat die Machine nach München geflogen. (repülőt vezet)

Ich bin nach Berlin geflogen. (repülővel utazik)

Der Arzt hat die Wunde geheilt. (meggyógyít)

Die Wunde ist geheilt. (meggyógyul)

Tut mir leid, ich habe mich geirrt. (téved)

Der Fremde ist durch den Ort geirrt. (bolyong)

Er hat den Kontrollpunkt passiert. (átmegy)

Ist ihm bei dem Unfall etwas passiert? (történik)

Er hat in diesem Spiel zwei Tore geschossen. (lő)

Die Pilze sind aus dem Boden geschossen. (gyorsan nő)

Die Sonne hat das Eis geschmolzen. (olvaszt)

Der Schnee ist geschmolzen. (olvad)

Der Gärtner hat die Blumen gespritzt. (locsol)

Das Wasser ist aus dem Schlauch gespritzt. (frecskendezik)

Er hat mich von hinten gestoßen. (meglök)

Er ist auf Ablehnung gestoßen. (ütközik)

Er hat das Unternehmen in den Ruin gestürzt. (dönt)

Das Flugzeug ist ins Meer gestürzt. (esik, zuhan)

Der Mann hat den Hund getreten. (megrúg)

Er ist ins Zimmer getreten. (lép)

Der Wind hat die Wäsche getrocknet. (megszárít)

Die Wäsche ist im Wind getrocknet. (megszárad)

Das hat ihm den Appetit verdorben. (elront)

Die Wurst ist verdorben. (megromlik)

Das Haus hat bei der Erschütterung gewankt. (inog)

Er ist über die Straße gewankt. (támolyog)

Der Junge hat den Handwagen gezogen. (húz)

Er ist in eine neue Wohnung gezogen. (költözik)

 

haben/sein - azonos jelentés

Néhány helyváltoztatást jelentő igénél a haben segédigét használhatjuk, ha a tartós cselekvést hangsúlyozzuk, és a sein segédigét használhatjuk, ha a helyváltoztatást és annak irányát, célját hangsúlyozzuk: flattern, tanzen, segeln, reiten, rudern, ...

 

Er hat zwei Stunden gesegelt.

Er ist nach der Insel gesegelt.

A liegen, sitzen és stehen igék esetén az északibb nyelvterületeken általában a haben segédige, a délebbi nyelvterületeken pedig sein segédige használatos.

Plusquamperfekt

 

A régmúlt (Plusquamperfekt) képzése

 

hatte/war + Partizip II

A Plusquamperfekt alakot a haben vagy a sein segédige múlt idejű ragozott formájával és a főige Partizp II alakjával képezzük: ich hatte gelernt, ich war gegangen. A haben és sein segédigék a Perfekt igeidőnél leírtak alapján használhatók.

 

A régmúlt (Plusquamperfekt) használata

A Plusquamperfekt a köznyelvben a Perfekt és Präteritum igeidőkhöz hasonlóan használható a múlt idő kifejezésére, és a Präteritum igeidőhöz hasonlóan elbeszélő múlt kifejezésére is:

Er war einige Wochen verreist.

Er war nur kurz weg gewesen.

Er hatte seine Rede gut vorbereitet.

Endlich hatte sie ihr Ziel erreicht.

A Plusquamperfekt a Präteritum igeidővel együtt használva a Präteritum igeidőhöz képest előidejűséget fejez ki (a múlt idejű cselekvés egy másik múlt idejű cselekvés előtt történt).

Als ich nach Hause kam, war er schon gegangen.

Als er ankam, hatten sie die Arbeit schon beendet.

Ich hatte Ärger mit der Polizei, da ich zu schnell gefahren bin.

Az ilyen mondatokban a beszélt nyelvben a Präteritum helyett a Perfekt is használatos.

Futur I

 

A jövő idő (Futur I) képzése

 

werden + Infinitiv I

A Futur I alakot a werden segédige jelen idejű ragozott formájával és a főige Infinitiv I alakjával képezzük: ich werde lernen, ich werde gehen.

 

A jövő idő (Futur I) használata

A Futur I használható a jelen időre vonatkozó vélekedés (bizonyosság) kifejezésére:

Wo ist deine Schwester? – Sie wird wohl noch in der Schule sein. (bizonyára még az iskolában van)

Er wird jetzt im Büro sein. (bizonyára most az irodában van)

Sie wird sich gerade auf die Prüfung vorbereiten. (bizonyára éppen a vizsgára készül fel)

A Futur I használható a jövő idő kifejezésére:

Das werden wir später besprechen.

Wir werden an der Feier teilnehmen.

Sie werden bald heiraten.

Sie wird erst morgen kommen.

A jövő idejű jelentés mellett a Futur I a szövegkörnyezettől függően kifejezhet:

Szándékot, ígéretet: Ich werde dich besuchen.

Parancsot: Du wirst jetzt schlafen gehen.

Futur II

 

A befejezett jövő idő (Futur II) képzése

 

werden + Infinitiv II

A Futur II alakot a werden segédige jelen idejű ragozott formájával és a főige Infinitiv II alakjával képezzük: ich werde gelernt haben, ich werde gegangen sein. A Futur II ritkán használatos.

 

A befejezett jövő idő (Futur II) használata

A Futur II használható a múlt időre vonatkozó vélekedés (bizonyosság) kifejezésére:

Er wird gestern die Stadt besichtigt haben. (bizonyára meglátogatta)

Er wird viel gelernt haben. (bizonyára sokat tanult)

Er wird das Problem alleine gelöst haben. (bizonyára egyedül megoldotta)

 

Ez a szerkezet helyettesíthető pl. a Perfekt + bestimmt formával:

Er hat bestimmt viel gelernt.

A Futur II használható olyan jövő idejű cselekvés kifejezésére, amelynek a befejezése előreláthatóan várható:

Morgen wird er die Arbeit beendet haben.

Bald wird er es geschafft haben.

Ez a szerkezet is helyettesíthető a Perfekt formával:

Morgen hat er die Arbeit vermutlich beendet.