Főnevek többesszáma

A többes szám jelölése

 

A német nyelvben a többes szám jelzése többféleképpen történhet:

  • alaki különbség nélkül [ – ]: der Maler (festő)die Maler (festők)
  • tőhangváltás (Umlaut) jelzi a különbséget [ ¨– ]: die Mutter (anya)die Mütter (anyák)
  • –e, –er, –n, –en, –s ragok jelzik a különbséget: das Auto (autó)die Autos (autók)
  • Umlaut és –e vagy –er végződés együtt jelzi a különbséget [ ¨–e, ¨–er ]: der Baum (fa)die Bäume (fák)

A többes számot tehát kilenc módon jelölhetjük:

  Umlaut Rag Szótári jelölés Egyes szám Többes szám
1. nincs nincs der Maler die Maler
2. van nincs ¨– der Vater die Väter
3. nincs –e –e der Tisch die Tische
4. van –e ¨–e der Stuhl die Stühle
5. nincs –er –er das Kind die Kinder
6. van –er ¨–er das Buch die Bücher
7. nincs –n –n die Katze die Katzen
8. nincs –en –en die Frau die Frauen
9. nincs –s –s das Auto die Autos