TAGADÁS

TAGADÁS

 

Normál esetben, ha a NICHT nem hangsúlyos.

 

Er liest nicht.

Er liest den Brief nicht.

Er will den Brief nicht lesen.

Er hat den Brief nicht gelesen.

Er hat den Brief nicht lesen können.

 

 

Ha a NICHT hangsúlyos.

 

Er liest nicht den Brief, sondern die Zeitung.

Er will nicht den Brief, sondern die Zeitung lesen.

Er hat nicht den Brief, sondern die Zeitung gelesen.

Er hat den Brief nicht seinem Bruder, sondern seiner Schwester gegeben.

 

NICHT Használata

 

Ha NICHT a mondat végén áll, akkor az állitmányt (igét)  és ezzel az egész mondatot tagadja (Rita raucht NICHT.);  ha az állítmány névszói része (Das Haus ist NICHT gross.) vagy más mondatrész előtt áll (NICHT die Eltern, sondern die Studenten lernen.), akkor csak az utána álló mondatrészt tagadja.

 

PÉLDÁK:

 

Wann trinkt Paul?

Er trinkt heute.

Er zeichnet heute auch.

Er lenkt heute nicht.

Maria übersetzt heute auch nicht

 

A NICHT további helye a mondatban.

 

...............nicht in München.

...............nicht dort.

...............nicht schnell.

......auch nicht schnell.

 

 

 

KEIN Használata

A KEIN mindig csak a főnév előtt áll a mondatban, hasonlóan mint az EIN, ahhoz hasonlóan is kell ragoznunk. A KEIN az EIN-nel ellentétben többesszámban is használható.

A KEIN tagadó hatása az utána álló főnévre vonatkozik. Tagadhatunk vele egész mondatot (KEIN Eltern lernen.) vagy csak bizonyos MONDATRÉSZT tagad. (Ich trinke KEIN Bier, ich kaufe lieber Wein.)

 

PÉLDÁK:

 

Nem használjuk a KEIN-t;

 

das Heft                              das Heft             nicht

dieses Heft                         dieses Heft        nicht

meine Hefte                       meine Hefte      nicht

 

A  KEIN-t

az EIN tagadására használjuk:

 

Ich brauche ein Heft.

Ich brauche kein Heft

 

ein Heft           kein Heft

ein Schrank    kein Schrank

 -    Milch         kein (megszámlálhatatlan főneveknél is használhatjuk)

 -    Bücher      keine Bücher (többesszámban is használható)

 

 

Tagadás nyomatékosítása

A tagadást a következő szavakkal nyomatékosíthatjuk: durchaus,  gar,  absolut.

 

Ich mache gar nichts.

Absolut nichts habe ich gesagt.

 

 

Tagadó szavak

 

keiner senki

niemand senki

nichts semmi

nie, niemals soha

nirgends, nirgendwo sehol

nirgendwoher, nirgendher sehonnan

nirgendwohin, nirgendhin sehová

 

keinerlei semmilyen, semmiféle

null semmilyen, semmi

 

gar nicht egyáltalán nem

nichts semmi

überhaupt nicht egyáltalán nem

keinesfalls semmi esetre sem

keineswegs semmiképpen

kaum alig

....ist alle..  elfogyott

weder.... noch sem....sem

 

Tagadás szóképzőkkel

UN- -talan, telen UNglücklich (boldogtalan)

-FREI -mentes  bleiFREI (ólommentes)

-LOS -talan, telen arbeitsLOS (munkanélküli)

-ARM -szegény fettARM (zsírszegény)

 

Nincs kettős tagadás

 

Magyarban több szót is tagadhatunk egyszerre (soha senki, soha semmit), a német az ilyen esetekben csak az első szót tagadja:

 

nie jemand soha senki(t)

nie etwas soha semmi(t)

nirgends etwas sehol semmi(t)

niemand etwas senki semmit